[CHAL] WW JA USA DL EU --EU-- MX PH CW DIG SAT 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6 2 [HR] MX PH CW DIG  
DXCC ranking EU   
Created by DXSCAPE www.dxscape.com       updated on 2021/04/20 1617Z
CW - 20 Apr 2021
   Data from ARRL www.arrl.org                                       page  1/20
1357*DJ2BW 30352*SM4BZH 75350*F6BEE 101349*F6GCP 101349*SM4EMO
2356*OH2BU 30352*SM4DHF 75350*F9XL 101349*G3RTE 101349*SM4OTI
2356*OZ1LO 30352*SM5BFJ 75350*G3XTT 101349*G3VMW 101349*SM6CCO
2356*SM0AJU 30352*SM5CCE 75350*G4EDG 101349*G3VXJ 101349*SM6VR
5355*F5II 30352*SM5DJZ* 75350*G4ELZ 101349*G3WPF 101349*SM7BYP
5355*HB9ALO 30352*SM6CMU 75350*GM3YTS 101349*GM3PPE 166348*DF2UU
5355*OM3JW 30352*SM6DHU 75350*HB9AMO 101349*GM3YOR 166348*DK2GZ
5355*SM3EVR 30352*SP6RT 75350*I2OGV 101349*HA5WA 166348*DK2JX
5355*SM6CVX 30352*UT7WZA 75350*IT9VDQ 101349*HB9BZA 166348*DK5WL
5355*SP5EWY 50351*DK5PR 75350*LA7JO 101349*HB9CGA 166348*DL1AMQ
11354*DK5AD 50351*DK6ED 75350*OH1MA 101349*I1EEW 166348*DL6JGN
11354*EA4MY 50351*DL9YX 75350*OH2BLD 101349*I1JQJ 166348*DL6KVA
11354*F3AT 50351*F6EXV 75350*OZ1HX 101349*I2MOV 166348*DL7AFV
11354*G3KMA 50351*G3SNN 75350*OZ7GI 101349*I3VJW 166348*DL7MAE
11354*HA0DU 50351*G4BWP 75350*SM3DXC 101349*I4EAT* 166348*EA2IA
11354*OH3YI 50351*HB9AQW 75350*SM3GSK 101349*I4FTU 166348*EA5BM
11354*OK1ADM 50351*I2KMG 75350*SM4CTI 101349*I4IKW 166348*F3TH
11354*ON5NT 50351*OE2VEL 75350*SP3E 101349*I5GJK 166348*F5QF
11354*OZ7YY 50351*OE3EVA 75350*SV1IW 101349*IK2DFZ 166348*G3SJX
11354*SM0CCM 50351*OZ4O 75350*UA4CC 101349*IK4CIE 166348*HA8IE
11354*YO3APJ 50351*OZ9PP 101349*CT1BOH 101349*IK4DCT 166348*HB9DDZ
22353*DJ5JH 50351*PA0LOU 101349*DF2RG 101349*IK4DRY 166348*I1WXY
22353*OH1XX 50351*PA0WRS 101349*DJ3IW 101349*IK4GME 166348*I2ZBX
22353*OH2BAD 50351*PE5T 101349*DJ4GJ 101349*IT9AXZ 166348*I4LCK
22353*OZ1CTK 50351*SM4CTT 101349*DJ8NK 101349*LA7AFA 166348*I5RFD
22353*SM5AQD 50351*SM5BRW 101349*DJ9HX 101349*LA7SI 166348*IK1GPG
22353*SM5CZQ 50351*SM5CAK 101349*DJ9KG 101349*OE1ZL 166348*IK4BHO
22353*SV1JG 50351*SM6CTQ 101349*DK0EE 101349*OE5NNN 166348*IK6DLK
22353*US5WE 50351*SP2BMX 101349*DK1RV 101349*OE6IMD 166348*LA5XGA
30352*DJ2TI 50351*SP8AJK 101349*DK9KX 101349*OH2DW 166348*LA8PT
30352*DL1YD 50351*SP9AI 101349*DL4MCF 101349*OH2LU 166348*LA9XG
30352*DL7VEE 50351*UA4HBW 101349*DL5KAT 101349*OH3SR 166348*OE2DYL
30352*G3TXF 50351*UR5WA 101349*DL6ATM 101349*OZ2JI 166348*OH2BF
30352*G4BUE 50351*UX0UN 101349*DL6QW 101349*OZ8BZ 166348*OH2FT
30352*I2XIP 75350*9A2AJ 101349*EA6NB 101349*PA5TT 166348*OH2ZZ
30352*LZ2CC 75350*DF2NS 101349*F5NTV 101349*RA3DX 166348*OH3WS
30352*LZ2DF 75350*DF3CB 101349*F6AJA 101349*SK7AX 166348*OK1DH
30352*OH2EA 75350*DJ2YA 101349*F6BLP 101349*SL0ZG 166348*ON7PQ
30352*OK1MP 75350*DJ4XA 101349*F6DAY 101349*SM2EKM 166348*OZ1BTE
30352*ON4UN* 75350*EA7LQ 101349*F6DZO 101349*SM2GCQ 166348*RU3FM

[CHAL] WW JA USA DL EU --EU-- MX PH CW DIG SAT 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6 2 [HR] MX PH CW DIG  
DXCC ranking EU   
Created by DXSCAPE www.dxscape.com       updated on 2021/04/20 1617Z
CW - 20 Apr 2021
   Data from ARRL www.arrl.org                                       page  2/20
166348*RW3PZ 211347*SP7GAQ 244346*SM3CBR 319344*DL8SCG 356343*DJ2RB
166348*S58T 211347*SP9FKQ 244346*SM5APS 319344*DM5EE 356343*DJ5IH
166348*SM5FUG 211347*UA3AGW 244346*SM6AOU 319344*EA3XP 356343*DJ5IO
166348*SM6AHS 244346*9A2NA 244346*SM6BGG 319344*EI6FR 356343*DL1DA
166348*SM6CUK 244346*9A7V 244346*T77C 319344*F3SG 356343*DL2VPO
166348*SP5CJQ 244346*DF1SD 244346*UT3UA 319344*F6AOJ 356343*DL3ZA
166348*SP5GH 244346*DF9ZW 244346*UT5UGR 319344*F6DLM 356343*DL7HU
166348*SP8FNA 244346*DJ6TK 244346*YO3CD 319344*G3NDC 356343*EA4KD
166348*SP8NR 244346*DJ9ON 244346*Z32ZM 319344*G3PLP 356343*F6HKA
166348*SP9DWT 244346*DJ9ZB 290345*9A6W* 319344*HA3HP 356343*G0JHC
211347*9A3SM 244346*DL1RWN 290345*9A8A 319344*HA9PP 356343*GM3POI
211347*DJ5AV 244346*DL3SZ 290345*DJ5FI 319344*HB9BMY 356343*HA1RW
211347*DJ9RR 244346*DL9ZAL 290345DK8NG 319344*I2AOX 356343*IK4HLO
211347*DK5QK 244346*EU7A 290345*DL7KL 319344*I2RFJ 356343*IK4WMA
211347*DL2FAG 244346*G0DBE 290345DL7WL 319344*I4MKN 356343*IK5PWQ
211347*DL4MDO 244346*G3GIQ 290345*EA7OH 319344*I5KKW 356343*LX1DA
211347*DL9TJ 244346*G3VKW 290345*G3KYF 319344*IK4MGP 356343*OH2BV
211347*EA1JO 244346*G5LP 290345*HA3OU 319344*IK4PLW 356343*ON6YH
211347*EA7BJ 244346*HA5AGS 290345*HB9BIN 319344*IK5CBE 356343*ON7EM
211347*EU1DX 244346*I2YDX 290345*HB9CZR 319344*IN3RZY 356343*OZ2J
211347*F6CEL 244346*IK2BLA 290345HB9HT 319344OK1ABB 356343*PA7F
211347*G3KMQ 244346*IT9AF 290345*I4AVG 319344*OK3GU 356343*R4GM
211347*G4GIR 244346*LA5HE 290345*I4YCE 319344*ON4GG 356343*SM2EJE
211347*G4OBK 244346*LB1GB 290345*IK2ILH 319344*S57A 356343*SM5ARL
211347*HB9AGH 244346*OE1TKW 290345*IK5GQM 319344*SM5API* 356343*SM5CEU
211347*HB9BGV 244346*OE2SNL 290345*IK5HHA 319344*SM5CSS 356343*SM5JE*
211347*HB9CRV 244346*OE5BWN 290345*LA9FFA 319344*SM7HCW 356343*SM5SWA
211347*I2ZGC 244346*OH3JR 290345*OH3BU 319344*SP2JKC 356343*SP1S
211347*I5JRR 244346*OH3RF 290345*OH8SR 319344*SP3FAR 356343*SP6CIK
211347*IK0HBN 244346*OH5VT 290345*PF5X 319344*UA3AB 356343*SP8HXN
211347*LA2QM 244346*OK1CF 290345*SL0ZZI 319344*UA6MF 356343*UA4CR
211347*LA5LT 244346*OK1CZ 290345*SM3LGO 319344*UT7QF 392342*9A5CY
211347*LA8CJ 244346*OK2SW 290345SM4BNZ 319344*UX1UA 392342DF2PI
211347*ON4ON 244346*ON4IQ 290345*SM5KNV 319344*UY5AA 392342*DJ1OJ
211347*PA1CW 244346*ON4VT 290345*SP3EPK 319344*YO9HP 392342*DL1DTL
211347*SM3NRY 244346*ON4ZD 290345*UA3LAR 356343*9A2EU 392342*DL2OE
211347*SM4DDE 244346*ON7TK 290345*UT2UB 356343*9A2JK 392342*DL5CW
211347*SM6CNN 244346*PA3FQA 290345*YL2MU 356343*CT1EEB 392342*DL9DRA
211347*SM7NDX 244346*R6AF 319344DJ5DA 356343*CT1FJK 392342*EA1AUS
211347*SP2FAX 244346*SM0NJO 319344*DL4CF 356343*DF3GY 392342*EA7TG

[CHAL] WW JA USA DL EU --EU-- MX PH CW DIG SAT 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6 2 [HR] MX PH CW DIG  
DXCC ranking EU   
Created by DXSCAPE www.dxscape.com       updated on 2021/04/20 1617Z
CW - 20 Apr 2021
   Data from ARRL www.arrl.org                                       page  3/20
392342*F5HPY 438341DK6WL 438341*S55ZZ 492340*IT9DAA 543339*ON4RU
392342*F6FHO 438341*DL3IAC 438341*S58Q 492340*IV3TQE 543339*OZ8SW
392342*F6HMJ 438341*DL3NM 438341*SM3DMP 492340*LA9SN 543339*PA3EVY
392342*G0EHO 438341*DL6KR 438341*SM5CLE 492340*OE7SEL 543339*RV3LO
392342*G0OIL 438341DL7SY 438341*SP3IBS 492340*OE8SPW 543339*SM3VAC
392342G3MXJ 438341DL8YR 438341*SP5DIR 492340*ON4AOI 543339*UR5FEO
392342*G4IUF 438341*DL9RCF 438341*SP6HEQ 492340*ON4CD 543339*US8UA
392342*GM0AXY 438341*EA5BY 438341*UA3AP 492340*ON6CW 543339*UT5URW
392342*GM0GAV 438341*G3LHJ 438341*UA4HAU 492340PA3AXU 543339*UY5XE
392342*HA3NU 438341*G3LZQ 438341*UY5BC 492340*R3VA 543339*YT2AA
392342*HA5KG 438341*G3MIR 438341*YU3AA 492340*S53MJ 571338DF1DB
392342*HB9BOS 438341*G3MPB 492340*9A1CAL 492340*SM5ENX 571338*DK3DG
392342*HB9DHK 438341*G3OAG 492340*9A2F 492340*SM6BZV 571338*DL2CHN
392342I1SBU 438341*G3SWH 492340*9A2NO 492340SP5PB 571338*DL2ZN
392342*I2EOW 438341*GM4FDM 492340*9A2TN 492340*SP6T 571338*DL5WW
392342*IK1ADH 438341*HB9BXE 492340*9A4W 492340*SP8FHM 571338DL6EN
392342*IK1WGX 438341*HB9DDM 492340*DF2UH 492340*UA3ECJ 571338DL7NS
392342*IK6CGO 438341*HB9LCW 492340DJ5LE 492340*UA6A 571338*DL7UCX
392342*IK8BIZ 438341*I3FIY 492340*DK2NG 492340*UT7UW 571338*EA5RM
392342*LZ2JE 438341*I4EWH 492340DK3QM 492340*UT9FJ 571338*G4IRN
392342*OE2LCM 438341*I4JEE 492340*DK6WA 492340*YO5BRZ 571338*G4OWT
392342*OH2BCK 438341I4NGZ 492340*DL1FU 492340*YO7LCB 571338*G4PTJ
392342*OH4OJ 438341*IK0FUX 492340*DL2VFR 543339*EA3DW 571338*G4SOZ
392342*OZ1AXG 438341*IK2IQC 492340*DL6XK 543339*EA3GP 571338*HA5BSW
392342*R3OK 438341*IK8CNT 492340*EA1DFP 543339*F2JD 571338*HA7TM
392342*RW3RN 438341*IK8HJC 492340*EI7BA 543339*G4CCZ 571338*HA7UW
392342*S53R 438341IT9TQH 492340*F5IL 543339HB9BAT 571338*HB9AAQ
392342SL0AS 438341*IV3JVJ 492340*F5PBM 543339*I0MWI 571338*IK3VBB
392342*SM3NXS 438341*LA4WJ 492340*G0DQS 543339I1HLI 571338*IK6EIW
392342*SM3PZG 438341*OE6DK 492340*G4PWA 543339I1YRL 571338*LA2PA
392342*SM4OLL 438341*OH1TV 492340*HA1RB 543339IK0ADY 571338*LA5IIA
392342*SP6M 438341*OH2TA 492340*HB9CEX 543339*IK0DWN 571338*LA5LJA
392342*SP7ITB 438341*ON4ATW 492340*HB9DDO 543339*IK0MHR 571338*OK6DJ
392342*UT5JAJ 438341ON5WQ 492340*HB9HFN 543339IK2DJV 571338*OZ2Y
392342*UX5UO 438341*OZ3PZ 492340*I3EVK 543339IK2FIQ 571338OZ8AE
392342*UY5ZZ 438341*PA3ABH 492340*IK1SOW 543339*IK2QPR 571338PE5O
392342*YU1TR 438341*PA3EWP 492340*IK2ECC 543339IK4DCS 571338*RN3CT
438341*DF3UB 438341*R5AJ 492340*IK4DRR 543339*IZ5EKV 571338*S51U
438341*DJ0MDR 438341*RK3QY 492340*IK6FWJ 543339*LA5YJ 571338*S55SL
438341DK6NP 438341*RN3QN 492340*IK7NXM 543339*ON4ADN 571338*SM5CZK

[CHAL] WW JA USA DL EU --EU-- MX PH CW DIG SAT 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6 2 [HR] MX PH CW DIG  
DXCC ranking EU   
Created by DXSCAPE www.dxscape.com       updated on 2021/04/20 1617Z
CW - 20 Apr 2021
   Data from ARRL www.arrl.org                                       page  4/20
571338*SM5OJH 608337*LZ1PM 661336*G3KWK 705335*HB9IIO 745334HB9CND
571338*SM7BHH 608337*OE1WEU 661336G4DJX 705335I1NVU 745334I5XIM*
571338*SP1JRF 608337OE2KGM 661336*HA5FA 705335*IK4AUY 745334IK1QFP
571338*SP6EQZ 608337*OE3GCU 661336*HB9RG 705335*IK4NQL 745334IK5XWA
571338*SP9ODY 608337*OE4PWW 661336I2QMU 705335LA1K 745334IK6BOB
571338*UR0MC 608337*OK1AD 661336I2TZK 705335LA3TK 745334*IK6MNB
571338YO4PX 608337*OK1DWC 661336I4ALU 705335*LB8DC 745334IZ1BII
608337*CT1APE 608337OZ7BW 661336IK0PRG 705335ON4AGX 745334LA3IBA
608337*CT1EKY 608337*RA3QK 661336LA3WAA 705335*ON5UE 745334LA8HGA
608337DF5WA 608337*S52F 661336*OE5FIN 705335OZ3Y 745334OH3JF
608337*DJ2SL 608337SM5BHW 661336OH1HM 705335*RU3QR 745334OH5LP
608337*DJ3XG 608337*SP1MGM 661336OK1MG 705335*RZ3FW 745334*ON4CAS
608337*DJ4EN 608337SP5GQX 661336*OK2QA 705335SM5BMB 745334ON5YR
608337*DJ5DT 608337SP5GRM 661336*OM7CA 705335*SP3CGK 745334OZ1FRR
608337DL1EY 608337*SP9RPW 661336SM4AZQ 705335*SP3FHV 745334*RA3CQ
608337DL1KS 608337*SV8CS 661336*SM5GMZ 705335*SP5IWA 745334*SP2JLR
608337*DL1VDL 608337*UT5UIA 661336*SM7GIB 705335*SP6CES 745334SP3XR
608337*DL2HYH 608337*UT7UJ 661336*SP7VC 705335SP6EIY 745334SP7HOV
608337*DL4SZB 608337UW7UA 661336*SP7XK 705335SP8HKT 745334*SV1FJA
608337*DL8NU 608337*YO2RR 661336*SP9UPH 705335*SV1DPI 745334UA6YW
608337*DL8ZBA 661336*9A2X 661336*UA3DPM 705335*SV1RK 745334YO2CMI
608337*E73Y 661336*CT1IUA 661336UA4RZ 705335*UA1ACG 782333CT1BH
608337EA7TV 661336*DF6PB 661336UA6JD 705335UR5BO 782333DJ7ZG
608337F6IRE 661336DJ1ND 661336UR5EDX 705335YL2LQ 782333DK7YY
608337HA0HW 661336DJ4PI 705335*CT1BWW 745334DF3FI 782333DL7BA
608337*HB9AUS 661336*DJ6OI 705335*CT1CJJ 745334DJ4YS 782333DL8PG
608337*I1EIS 661336DK1EI 705335DF2IS 745334DL5CF 782333EA4AQQ
608337I1LGR 661336DK6NJ 705335DF3SV 745334DL6CNG 782333EW1BA
608337*I2MQP* 661336*DK7CX 705335DL7UX 745334DL6VW 782333F5INJ
608337I3BLF 661336*DL1DUO 705335DL9MEN 745334DL9GOA 782333F8BBL
608337I3YEG 661336*DL1SVI 705335*E72A 745334EI7CC 782333G3RVM
608337I8IGS 661336DL3HAH 705335EA3CUU 745334*EV1R 782333G3SVD
608337I8WY 661336*DL4FDM 705335*EA6SX 745334F6GID 782333G4XRV
608337*IK0OZD 661336*DL5ZB 705335*EC3A 745334F6HWM 782333HB9AZZ
608337IK2EGL 661336DL8AN 705335*F5OVQ 745334F6HWU 782333I0GOD
608337*IK5DNF 661336DL8CM 705335*F6FXU 745334G3PJT 782333I5OYY
608337*IK5SRF 661336*EA1WX 705335G3NKC 745334G3WPH 782333I8QJU
608337*IT9ELD 661336*EW2A 705335*GM0VRP 745334*G3ZSS 782333IK0CNA
608337*IZ1ANU 661336*F5CQ 705335HA5GN 745334*G4IIY 782333IK1QBT
608337LA3XI 661336G0HIO 705335HA5LQ 745334HB9AFI 782333IK2ECP

[CHAL] WW JA USA DL EU --EU-- MX PH CW DIG SAT 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6 2 [HR] MX PH CW DIG  
DXCC ranking EU   
Created by DXSCAPE www.dxscape.com       updated on 2021/04/20 1617Z
CW - 20 Apr 2021
   Data from ARRL www.arrl.org                                       page  5/20
782333IK5XCT 819332S57AT 873330I7ALE 920328DM3ZF 942327SK3PY
782333IZ8ATP 819332SM2OAN 873330IK5RUN 920328EA1N 942327SM4AWC*
782333LA9AJA 819332SM5FWW 873330IK5WOB 920328F5UJK 942327SM7CQY
782333LZ1XL 819332SP6AEG 873330IZ3ETU 920328F8DQL 942327US0KW
782333OE6MDF 819332SV1LK 873330IZ4GWE 920328G3UAS 965326DJ2EA
782333OK2DB 819332UA4LY 873330LA2GH 920328HB9BQP 965326DK2PR
782333ON5TW 819332UX1AA 873330LA7QI 920328HB9ZS 965326DL1SMA
782333OZ5UR 819332Z31RQ 873330OZ1BUR 920328I2YWR 965326DL5AN
782333OZ7OP 8493319A2UA 873330OZ2RH 920328IK1AAS 965326DL6JZ
782333RA3SS 849331CT1FMX 873330PA0MBD 920328IK1GPK 965326DL8DYL
782333RN1ON 849331CT1GFK 873330PA7RA 920328IK8YTA 965326EA1YO
782333S51NM 849331DF9PG 873330RA1QD 920328IN3NJB 965326EA5AE
782333SM3BCS* 849331DJ2VO 873330RU6M 920328IT9BLB 965326F8BPN
782333SM5CRV 849331DK3WW 873330S57XX 920328LA6MP 965326G3VPW
782333SM5FNU 849331DL1HRN 873330SM1TDE 920328ON6SAS 965326HB9AKB
782333SP9JZU 849331DL4CW 873330SM3AFR 920328OZ7FOC 965326HB9CNU
782333*SV1CQN 849331EA1DR 873330SM5CBM 920328RU3ZX 965326I8JIT
782333SV1JA 849331F5AKL 873330SP3PLD 920328S55DX 965326IK6HRB
8193329H1SP 849331F5JY 873330SV1AVD 920328SE2T 965326IK7XLU
819332DF4PL 849331HA5AO 900329CT1ILT 920328SP3V 965326IV3KVC
819332DJ0LC 849331HA5CW 900329CT4NH 920328UA3FT 965326OE1AZS
819332DJ1TO 849331HB9DHG 900329DJ3GW 942327CT1YH 965326OK7WW
819332DJ3AS 849331HB9ICC 900329DJ5EY 942327EA3GHZ 965326ON6AA
819332DL6NB 849331HB9JOE 900329DK1FW 942327F6DAM 965326S52OT
819332DL6UNF 849331LA0CX 900329DL2UH 942327G3KDB 965326SP6DNZ
819332EA4KT 849331*LZ1XZ 900329DM2DXA 942327G3LCS 965326UT5EL
819332EC5A 849331RA3ZH 900329EA5FX 942327G4AFU 965326UT8IO
819332I2KAJ 849331SM4GVR 900329G3TTJ 942327HB9BOI 9883259A3JB
819332I5CRL 849331SV1GYG 900329HB9BYQ 942327I5KG 988325DF1TJ
819332I7CSB 849331UA1AIR 900329I0ZUT 942327IK0FVC 988325DJ2SX*
819332IK0PEA 849331YL3DQ 900329IK0UUM 942327IK2YCW 988325DK1AX
819332IK4EWX 849331*YT1Q 900329IT9PKO 942327IK3XJP 988325DK9CG
819332IK6FTZ 873330DF3FJ 900329IW0HEX 942327IZ0AEG 988325DK9WZ
819332IS0MVE 873330DJ6TF 900329LA8AW 942327IZ2AMW 988325DL9IE
819332LA9OI 873330DK8MCT 900329OH1LFF 942327MD0CCE 988325EA5AT
819332LB6KC 873330DL1HBT 900329OZ8SS 942327OE2BZL 988325F6ACV
819332LX2PA 873330DL6MRS 900329RX3AGD 942327PA1AW 988325F8DVD
819332OE2GEN 873330EA3BT 900329RX4HZ 942327PA5CW 988325HB9IQB
819332R5DT 873330F5LVL 900329SP3RBG 942327RN3RQ 988325HB9SLO
819332RJ3AA 873330F6HUJ 920328DL4NN 942327S54A 988325I1FQH

[CHAL] WW JA USA DL EU --EU-- MX PH CW DIG SAT 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6 2 [HR] MX PH CW DIG  
DXCC ranking EU   
Created by DXSCAPE www.dxscape.com       updated on 2021/04/20 1617Z
CW - 20 Apr 2021
   Data from ARRL www.arrl.org                                       page  6/20
988325I3BUI 1014324UT7UU 1068322OH2BVE 1115320G6GA 1147318SQ8J
988325I3OBO 1014324UU2JQ 1068322OH8US 1115320HA3JB 1147318SV1VS
988325I4CEA 10433239A5F 1068322OK2OZL 1115320I1AND 11633179A2QW
988325I4YTE 1043323DJ6BN 1068322OM3MB 1115320I1BWI 1163317DK3OI
988325IK0LNN 1043323DL1ES 1068322RA3ANL 1115320IF9ZWA 1163317DL1TRK
988325IZ2EWR 1043323DL5NO 1068322RA3WDK 1115320IK0HFO 1163317DL2CC
988325IZ8FWN 1043323DL6NW 1068322SM6CLU 1115320IV3TMM 1163317DL4FAY
988325OH1AA 1043323EA1EAU 1068322SQ1X 1115320OE3SGU 1163317HB0CC
988325OK1VK 1043323EA5AR 1068322SV1ACK 1115320RQ3A 1163317I0YQV
988325OZ4OC 1043323EA7SG 1068322US0YA 1115320SM6CMR 1163317I7PXV
988325RX6DX 1043323EU1M 1068322YL2RP 1115320SV9COL 1163317I8DVJ
988325S52TJ 1043323G3TKK 1092321CU3AA 1115320UR3EO 1163317IW1ARB
988325SV9AHZ 1043323G4RGK 1092321DF8AA 1133319DK1II 1163317IZ8FFA
1014324DK5XF 1043323I6CBI 1092321DL2SWN 1133319DK6OR 1163317IZ8GGF
1014324DL4NBE 1043323IK0XEZ 1092321DL7NB 1133319DL4SBD 1163317LA3MFA
1014324DL5XL 1043323IK2NUX 1092321EI9FBB 1133319EA1CP 1163317M0CSD
1014324DL7UPN 1043323IK3DVY 1092321EU4A 1133319HB9IIY 1163317OH2RI
1014324EA4M 1043323IT9DSZ 1092321G3PMR 1133319IV3IZU 1163317OH3NDH
1014324EW1KP 1043323IZ8EEL 1092321HB9EAA 1133319IZ1LBG 1163317OZ7BQ
1014324F6DBX 1043323OE3SFW 1092321I5NPH 1133319OH3NLH 1163317OZ8RO
1014324HA5VZ 1043323OH6NIO 1092321I8NHJ 1133319OZ6EI 1163317SP5TT
1014324I0WDX 1043323OK2PO 1092321IK0XBX 1133319SM3DTR 1182316DK2CX
1014324I5JFG 1043323PA0TCA 1092321IK2GPQ 1133319SM5IMO 1182316DL1DAW
1014324I6FLD 1043323RU6L 1092321IK6BSN 1133319SV1CNS 1182316DL3NSM
1014324IV3YYK 1043323SP1MWK 1092321IV3LZQ 1133319UA6EX 1182316DL6DK
1014324IZ7FLP 1043323SP5ES 1092321LB2TB 1133319YO4DW 1182316EA6VQ
1014324LX2A 1043323UA6EED 1092321LY1G 1147318CT1EGW 1182316HB9BQB
1014324OE8RT 1068322DK1WU 1092321LY3W 1147318DJ1XP 1182316HB9FAI
1014324OK1FPG 1068322DL3GA 1092321OK1AVI 1147318DL5KUA 1182316I5HOR
1014324PA3ARM 1068322DL8LE 1092321RA3FH 1147318DL8ZAW 1182316IK2PZC
1014324PA7CN 1068322DM3AZ 1092321SM0BYD 1147318F8AQK 1182316IK3ITX
1014324RA1AOB 1068322EI9JF 1092321SM0DSF 1147318G4YVV 1182316IZ4MJP
1014324RA3TT 1068322ES2EZ 1092321SP5XO 1147318HB9RE 1182316IZ5BAM
1014324RL3FA 1068322F6HBI 1092321YO9FNP 1147318I0PJQ 1182316SK5PZ
1014324SM4DDS 1068322HB9CQL 1115320DL3EA 1147318IK0EFR 1182316SM5BNK
1014324SM5ACQ 1068322I1QOD 1115320DL7UVO 1147318IK8JVG 1182316SV2DGH
1014324SM7EH* 1068322IK1RLI 1115320E72U 1147318IZ8DFO 1182316TF3DC
1014324SP9DLY 1068322IK2RZP 1115320EU1U 1147318LA7XK 1182316YL2KF
1014324SV1BTK 1068322IK3SWB 1115320F6ELD 1147318RK4FD 1199315DF6EX
1014324TF3Y 1068322IK4HLU 1115320G4HZV 1147318SP5JXK 1199315E73W

[CHAL] WW JA USA DL EU --EU-- MX PH CW DIG SAT 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6 2 [HR] MX PH CW DIG  
DXCC ranking EU   
Created by DXSCAPE www.dxscape.com       updated on 2021/04/20 1617Z
CW - 20 Apr 2021
   Data from ARRL www.arrl.org                                       page  7/20
1199315EA3WL 1234312IK4TVP 1271310ON4ACG 1320307DF7FC 1348305SM6NJK
1199315F6FTB 1234312IN3EQZ 1271310PA3FWV 1320307DL2MEG 1348305SP7JLH
1199315G8DX 1234312IZ3ENH 1271310SM3CZS 1320307DL4DZL 1348305SP9WZS
1199315HA2ESM 1234312IZ8XQC 1271310TK5EP 1320307DL5CL 1348305TF4M
1199315HB9AIJ 1234312LA0FA 1271310YU1ZO 1320307F1NGP 1365304DJ4KF
1199315HB9ANK 1234312SP1DSZ 1286309CT1DKS 1320307HB9DVZ 1365304DL1KB
1199315IN3FHE 1247311CT1GPQ 1286309DF2NU 1320307I2PTE 1365304F5JSD
1199315IZ4DIW 1247311DJ2UU 1286309DL2RTL 1320307I2VGW 1365304G3EZZ
1199315IZ5JMZ 1247311DK1WB 1286309DL4RCK 1320307IV3JWR 1365304HB9FAZ
1199315OH2BVI 1247311DK6NC 1286309EI6IZ 1320307R5QA 1365304IT9RTA
1199315YL2TW 1247311DK8NM 1286309HA7CY 1320307SM5GLC 1365304IZ0RVI
12123149A4R 1247311DL1MAJ 1286309HB9FBG 1320307UA3FF 1365304IZ6AAW
1212314EA4KA 1247311DL1NKS 1286309HG6IA 1333306DK5HZ 1365304LA1IE
1212314F6GLX 1247311DL2AW 1286309I0EKY 1333306DL1WM 1365304OE3EPW
1212314G0VXE 1247311DL2GBB 1286309I0TXW 1333306E74A 13753039A4T
1212314GW4MVA 1247311DL4AAE 1286309IK1PMR 1333306EA1KY 1375303DJ4HR
1212314IZ5RVG 1247311DL7XS 1286309LA6OP 1333306F1ICS 1375303DL4FAP
1212314OE1EMN 1247311DL7XU 1286309OH6RX 1333306F6FFR 1375303DM3PKK
1212314OZ1IKY 1247311E70T 1286309OZ7QB 1333306F9QI 1375303EA6FD
1212314SM3PHM 1247311EA6BF 1286309RD4A 1333306G4IDL 1375303G0CKP
1212314SM5AKS 1247311G0BLB 1286309SM5ELV 1333306MM0BQN 1375303G4ZOY
1222313DF3EC 1247311IW0AFS 1286309SP6JIU 1333306OZ5NJ 1375303HA0UZ
1222313DK8SR 1247311LX1CW 1286309SP8FB 1333306PA2R 1375303IK1MDF
1222313DL1SP 1247311ON4SW 13043089A5SM 1333306PA3CSR 1375303IK2RLS
1222313DL7URH 1247311OZ1ADL 1304308CU2AP 1333306RT3M 1375303IK4MSV
1222313EA4S 1247311RU6B 1304308DF6ZK 1333306SP5ELW 1375303IV3GOW
1222313F5JVP 1247311SM0MPV 1304308DK5DC* 1333306UA3O 1375303IV3XNF
1222313HA5OZX 1247311SM5AOG 1304308DO4DXA 13483059A4SS 1375303LA8WG
1222313IV3KFB 1247311SP5DRH 1304308EA2AAZ 1348305DM1TT 1375303OE1SZW
1222313IZ7AUH 1247311UT5IP 1304308EA2J 1348305EI8FH 1375303OH2IS
1222313PA7TWO 1271310DJ9SO 1304308EA3AVV 1348305F2NH 1375303OK2LI
1222313SA0AQT 1271310DL9JI 1304308EU1KY 1348305F5MFS 1375303PA3BWD
1222313SM5MLE 1271310DM3CW 1304308F5LMJ 1348305GM4YLN 1375303SM4EPR
1234312DJ5EJ 1271310EA4CQT 1304308HB9DOT 1348305HA5KFV 1375303SP6FXY
1234312DL8UAT 1271310EW3CW 1304308HB9G 1348305LA3MHA 13953029A1AD
1234312DL8WEM 1271310HB9CSA 1304308IK1IYU 1348305LA9ABA 1395302DJ3XD
1234312DL9FCY 1271310IK6IJF 1304308LA4DM 1348305OE1XRW 1395302EC1A
1234312EA1RT 1271310IW0HOU 1304308OZ1EUO 1348305OE3JAG 1395302EI8IU
1234312F5IAE 1271310LA1U 1304308SP3FYX 1348305RX4HW 1395302G4DVP
1234312G4AFJ 1271310M0AID 13203079A2NW 1348305S53ZL 1395302G4MVA

[CHAL] WW JA USA DL EU --EU-- MX PH CW DIG SAT 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6 2 [HR] MX PH CW DIG  
DXCC ranking EU   
Created by DXSCAPE www.dxscape.com       updated on 2021/04/20 1617Z
CW - 20 Apr 2021
   Data from ARRL www.arrl.org                                       page  8/20
1395302GU4YOX 1437299EA7CIW 1480296F4BKV 1511293SV2DCD 1560289DL2SCQ
1395302HB9BNB 1437299F5CT 1480296F6IMB 1522292CT1EAV 1560289DL6DQW
1395302HB9CIC 1437299F9CI 1480296G3WW 1522292CU2DX 1560289EA4UV
1395302IK8EPC 1437299G3YMC 1480296G4EXD 1522292DF2GH 1560289EI2JD
1395302IS0AFM 1437299HA5PT 1480296IT9GSF 1522292DL7LV 1560289F5AQB
1395302OZ8X 1437299IV3VBM 1480296OH2LLZ 1522292EA1AF 1560289G2FFO
1395302PA3BFH 1437299LA9VFA 1480296ON8HF 1522292G3JJG 1560289HA8DD
1395302US3LR 1437299OE1ALW 1480296RW3QM 1522292G3LPS 1560289IK0TUG
1409301DJ1TU 1437299OK2BNC 1480296SM6BZE 1522292G4ZWY 1560289IK2RPE
1409301DJ7JC 1437299OZ1LCG 1480296SP1MHV 1522292HB9EBM 1560289IT9MUO
1409301DL1LZ 1437299RN3D 1480296UR4IOR 1522292I2EAY 1560289OH8LAE
1409301DL8OH 1437299SP6GNJ 1492295DF5UL 1522292IZ8FDH 1560289PA0RRS
1409301EA7QW 1437299SP6IEQ 1492295DL4MEH 1522292LB5WB 1560289SV9GPV
1409301EI2GLB 1454298DK4TP 1492295DL8QS 1522292ON6NR 1560289UA4SKW
1409301EI3IO 1454298DL2MIH 1492295DM9EE 1522292RM3DA 1575288DF9HE
1409301F8GB 1454298F3IV 1492295EA4EPY 1522292SP3MKS 1575288DF9RM
1409301GM4KGK 1454298HB9BOU 1492295I5BDE 1522292UA6XT 1575288EA5YN
1409301HB9BIO 1454298HB9CDZ 1492295IT9RYJ 1522292YO3JF 1575288F5SGI
1409301OK1WF 1454298HB9DQL 1492295LA2XPA 1539291DL2HD 1575288IV3TDM
1409301SM7CIL 1454298ON4CT 1492295LZ2HM 1539291F5IYJ 1575288IZ8IEV
1409301SP9CVY 1454298RA3M 1492295OH1TM 1539291G2ATM 1575288SM5BEU
1409301UA1OIW 1454298RA6AAW 1492295PA0JNH 1539291HA1DKS 1575288SP3QYQ
1409301UR7UD 1454298S58J 1492295PG2AA 1539291HB9FBM 1575288US2WU
1424300DF3EK 1454298SV3KH 1492295RD3BD 1539291HB9JG 1584287DL6KWU
1424300DF7EE 1454298UA6FZ 1492295SV1AOZ 1539291I2IWM 1584287EB5A
1424300DK7JI 1466297DJ5IL 1506294G3PSM 1539291IK2ANI 1584287G3VQO
1424300DL1CL 1466297DK3UA 1506294HB9DLE 1539291LA3BO 1584287HB9ACC
1424300DL6AAP 1466297DL5MHQ 1506294SM0NUE 1539291SM6YF* 1584287HB9APT
1424300EW1P 1466297EA1KP 1506294SP6TRX 1539291SM7AVZ* 1584287IW1QN
1424300F5TEJ 1466297EA2CIN 1506294UU1JA 1539291SP6AXW 1584287IZ1DFG
1424300IZ8VYU 1466297HA2EQD 1511293DK1GF 1539291UX4UM 1584287OK1DLA
1424300OZ0J 1466297HA8UT 1511293EA6BD 1552290DJ3OE 1584287ON4XG
1424300RA4CA 1466297IW0HQE 1511293EI4CF 1552290DL6ZNG 1593286DL1QQ
1424300SM5CCT 1466297LA8CE 1511293HA5ARX 1552290G4XEE 1593286DL4FCH
1424300SM5HJZ 1466297LZ2ZG 1511293HB9IJJ 1552290I1POR 1593286DL7JRD
1424300SM6CGI 1466297OH4UI 1511293HB9MFM 1552290IK1UGX 1593286F6UIG
1437299CT1EWX 1466297SK0QO 1511293OZ1BXG 1552290SP3EPG 1593286HA1ZH
1437299DL1SDH 1466297SP3F 1511293RU4SO 1552290SQ7NSN 1593286IK2MMF
1437299EA2AA 1466297SP7QHR 1511293S59U 1552290UA1CGS 1593286IZ5MOQ
1437299EA2MK 1480296EA7AZA 1511293SM2DMU 1560289CT1FUH 1593286SK6QA

[CHAL] WW JA USA DL EU --EU-- MX PH CW DIG SAT 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6 2 [HR] MX PH CW DIG  
DXCC ranking EU   
Created by DXSCAPE www.dxscape.com       updated on 2021/04/20 1617Z
CW - 20 Apr 2021
   Data from ARRL www.arrl.org                                       page  9/20
1593286SP5LKJ 1640281EA7AN 1681278CT1BOY 1721275DK2GP 1760271DL5WS
1593286YO3DDZ 1640281GM0NAI 1681278DH3KM 1721275DL1MDZ 1760271F5YJ
1603285CU3AK 1640281I6QFZ 1681278DJ7AO 1721275DL2OBF 1760271G0KJV
1603285DL3JFN 1640281IK1XPP 1681278DL7UGO 1721275EA2AFV 1760271G4BGW
1603285DL9EY 1640281IK3IUL 1681278EA7BB 1721275PA3CVI 1760271GM3WIL
1603285F5RAB 1640281IZ2LSC 1681278G0SYP 1721275SV1FJF 1760271I1QGZ
1603285I5KHX 1640281S51AD 1681278MM0EAX 1721275SV2BXA 1760271LA1CO
1603285IK0FWI 1640281SM3PYB 1681278MW0CBC 1728274DK3GO 1760271LA2IR
1603285IK3GER 1640281SM6MSG 1681278SM4AMJ 1728274DL1GQE 1760271LZ1YE
1603285LA7MFA 1640281SP7ICE 1681278SV1CIB 1728274DL1SCO 1760271OZ1ABA
1603285S53ZZ 1640281UA1OM 1691277DJ3CQ 1728274DL6GV 1760271RA3U
1603285YO4AUL 1640281YL2TD 1691277DL7UIO 1728274DL7HT 1760271RL3BZ
1613284DL1FKA 1653280DF1UQ 1691277DL9GTB 1728274DL9GCG 1760271SV1NJW
1613284DL2KDW 1653280DF1ZN 1691277HB9DRS 1728274EW4M 1774270DL1EV
1613284EA4DB 1653280DL3FT 1691277IK0CHU 1728274G3YBO 1774270DL6DH
1613284G3LAS* 1653280DL7JOM 1691277IK2HDF 1728274HB9AGO 1774270F5MXH
1613284G4KFT 1653280DL7VOG 1691277IK8MRD 1728274I5UNA 1774270F6ECI
1613284I0NNY 1653280G4VWI 1691277IT9CVO 1728274IK2DZN 1774270F6KOP
1613284I1WNB 1653280HA3NS 1691277IZ8EEI 1728274IZ0GYP 1774270HB9MEJ
1613284I5FLN 1653280I3ZRL 1691277OH3OJ 1728274IZ4BBF 1774270IK2GSN
1613284IZ2CSX 1653280I8YAV 1691277OK2ZDL 1728274LA1FH 1774270MU0FAL
1622283DL1ASA 1653280IK2OVC 1691277OZ1KWG 1728274M0VAA 1774270RA3S
1622283I1RQJ 1653280IZ3XEF 1691277UT7KF 1728274OH1LAR 1774270SM7CZL
1622283I5MXX 1653280LA3GI 1691277YU1YO 1728274OZ9XU 1774270UA4PK
1622283LA1VFA 1653280OK1AYU 17052769A2SW 1728274RA3BL 1774270YO7NE
1622283SM5ATV 1653280RA3AOS 1705276DL1SV 1728274SM0XG 17862699A9XX
1622283US1CT 1653280SK0RQ 1705276EA7XC 1728274SP5ELA 1786269G4GED
1622283UT4NP 1653280YO6HSU 1705276F6CZL 1728274SV1MO 1786269IK0SHH
1622283UW2ZO 1669279DF2PY 1705276G3ZEM 1749273DF1BN 1786269SM0W
1630282DK0SR 1669279F5XX 1705276HB9DIG 1749273ES1FB 1786269SM3KIF
1630282DL1SCQ 1669279G4SSH 1705276IT9JPS 1749273HA0DD 1786269SO5AS
1630282DL8ZAJ 1669279G8AJM 1705276IZ5FSA 1749273I0NUM 1792268DK8IZ
1630282ER0FEO 1669279HB9CXZ 1705276IZ8EDJ 1749273LA8PDA 1792268DL1SVA
1630282F5OJL 1669279IK6GPZ 1705276OM8FR 1749273RW6A 1792268E77Y
1630282F5VHJ 1669279IZ0CBB 1705276OT1A 1755272DL0AVH 1792268EA6AJ
1630282IK4DCX 1669279M0IKW 1705276OZ4VW 1755272DL5AVJ 1792268F5POJ
1630282LA6YN 1669279OH6RA 1705276RW3SU 1755272OZ3SM 1792268IK0UTM
1630282OE7FMH 1669279RN3QO 1705276RX3BP 1755272SM6JHO 1792268IK1HJS
1630282OH2FS 1669279RV6AVU 1705276RZ6DX 1755272SV1IXK 1792268IK4FNF
1640281E73D 1669279S52D 1705276SM6LWH 1760271DG7RO 1792268IW7DMH

[CHAL] WW JA USA DL EU --EU-- MX PH CW DIG SAT 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6 2 [HR] MX PH CW DIG  
DXCC ranking EU   
Created by DXSCAPE www.dxscape.com       updated on 2021/04/20 1617Z
CW - 20 Apr 2021
   Data from ARRL www.arrl.org                                       page  10/20
1792268ON4CN 1835264HA5LZ 1869261SV2CLJ 1912256LA4KQ 1950252IW5AOT
1792268SP5APW 1835264I1SOP 1869261SV3RKM 1912256LB2HG 1950252LZ1JZ
1792268SV8JE 1835264LX1KC 1869261YT1VM 1923255DJ2MM 1950252LZ2JF
1804267CT1DRB 1835264LZ1MDU 1884260DL2RD 1923255DJ8KZ 1950252OK2JOW
1804267DJ5GG 1835264OH1WR 1884260DL2VWR 1923255DL5JQ 1950252SP7UWL
1804267DL3LBM 1835264SV3FUO 1884260DM5JBN 1923255HB9AUZ 1966251DH5JG
1804267HB9IJC 1835264UB3A 1884260EA4E 1923255I3UBB 1966251DJ3TF
1804267IK2CIH 1848263DJ2UP 1884260EA5KA 1923255IK1CJT 1966251DL2DWC
1804267IS0/YO3RA 1848263DK8KC 1884260EW7DK 1923255OH2BJG 1966251EA5EU
1804267OE7LVI 1848263DL5BBT 1884260G3EKJ 1923255OK8YD 1966251EA5RU
1804267OE9WGI 1848263EA5GRH 1884260GM0VIT 1923255OV2V 1966251EA6AZ
1804267RG6G 1848263G0HSA 1884260IT9AAI 1923255SM6OEF 1966251F8EZE
1804267SM6FKF 1848263G0MFO 1884260OK1JKR 1933254DL1CP 1966251G3RZP
1814266DL7VDX 1848263G3CWW 1884260PA2SAM 1933254DL5YBU 1966251HA5GO
1814266ES5EP 1848263G4SGX 1884260R3BB 1933254DL9MWG 1966251IK1GNC
1814266GI4EBS 1848263I8HAK 1896259G3SXW 1933254LA2RZ 1966251LA2HFA
1814266HB9BMZ 1848263IK0TUM 1896259G4FKA 1933254RU3U 1966251OK2FB
1814266IK3JLV 1848263IK0XCB 1896259IK2UEX 1933254S57MI 1966251R6FR
1814266IZ8EKL 1848263IZ2GRG 1896259IV3ARJ 1933254SV8DOU 1966251RA3UU
1814266LA1J 1848263YO4NA 19002589H1EJ 1940253G3GHY 1966251SM2OTU
1814266LA9PHA 18612629A2HQ 1900258DJ2XP 1940253GM0DEQ 1966251SM6PPS
1814266RA3CO 18612629A2V 1900258EA5FV 1940253I1HLP 1966251UA1TA
1814266SM1NJC 1861262DL7AB 1900258EI6AL 1940253I2VRF 1966251UA3DUJ
1814266SM3OMO 1861262IZ2ESV 1900258SM7IUN 1940253I6DQE 1984250DF3OL
1814266SQ7FPH 1861262S51DV 1905257DJ9CW 1940253I8JYK 1984250DL2DTD
18262659A1AA 1861262S57TA 1905257DL9EO 1940253IK2FSS 1984250DL3BUE
1826265EA5GPQ 1861262SM2LKW 1905257LA9XGA 1940253IK2WSO 1984250EA1AAA
1826265EW2DZ 1861262SV2JAO 1905257OH6MHN 1940253SV8RX 1984250EA1DLU
1826265IK0REH 1869261DF3DK 1905257OK1DT 1940253YL2CZ 1984250G4LNG
1826265IZ1JMN 1869261EA7LS 1905257SM0NZZ 1950252DJ4QG 1984250IZ2FLX
1826265OK2LC 1869261EC1AIJ 1905257SV1GRE 1950252DJ5FZ 1984250LA8ZAA
1826265OM3CND 1869261GU4RUK 1912256DL4ZU 1950252DK6AS 1984250RA6WF
1826265PA7CG 1869261I8LWL 1912256DL5JS 1950252DL5DWW 1984250UT4UZ
1826265SM0DRB* 1869261IZ0COI 1912256DL5SBA 1950252EU1AN 1994249HA9SU
18352649A2HF 1869261OK1RB 1912256EA4OR 1950252F6HLC 1994249IT9XUA
1835264DK7SS 1869261OM2AGN 1912256EI4BZ 1950252G4NXG 1994249IV3AZZ
1835264DK7VW* 1869261PE3T 1912256F5BAR 1950252G4PUQ 1994249SM0NFA
1835264E77S 1869261SM6GOR 1912256I2XIQ 1950252GM4SID 1994249SM6CRM
1835264EA5ARC 1869261SM6WET 1912256IV3AVQ 1950252HB9CPS 1994249SM7FIG
1835264GW3SFC 1869261SQ8LSC 1912256LA2LI 1950252IK5TSZ 2000248EA1NK

[CHAL] WW JA USA DL EU --EU-- MX PH CW DIG SAT 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6 2 [HR] MX PH CW DIG  
DXCC ranking EU   
Created by DXSCAPE www.dxscape.com       updated on 2021/04/20 1617Z
CW - 20 Apr 2021
   Data from ARRL www.arrl.org                                       page  11/20
2000248EI5GM 2034244IK2HSW 2080239DL2OW 2119235G4AYU 2158231HB0WR
2000248GW4TSG 2034244IK8UHA 2080239DL9ZO 2119235G4FTC 2158231HB9FMD
2000248HB9DHI 2034244IZ3DBA 2080239EA7PN 2119235HB9BMW 2158231I2DJX
2000248I7LGM 2034244IZ4AIB 2080239G0WMW 2119235I2AZ 2158231IK0UXQ
2000248IK0PRP 2045243DK3TL 2080239HA3LI 2119235IK2RGT 2158231PA3AMA
2000248ON6KE 2045243EA5CRC 2080239HB9AJY 2119235IT9ORA 2158231RA4PQ
2000248RA4HW 2045243IK2SGV 2080239IK2LOL 2119235LA3UL 2167230CU2BV
2000248SM7GCZ 2045243IK3HMD 2080239IK2WPO 2119235RW4NJ 2167230DF7KG
2000248YO5OEF 2045243IK4WLA 2080239IZ8AJU 2119235SM6MCX 2167230EA1FF
2010247CT1FCX 2045243RZ6BS 2080239OZ6TL 21302349A6ST 2167230I4VJC
2010247DJ8SN 2045243SM0LZT 2080239TF8GX 2130234DJ5IW 2167230IK4TVQ
2010247G4EHT 2045243SP9NLI 20922389A5K* 2130234DK7GH 2167230IK5LSR
2010247HA0MO 2045243ZB2EO 2092238DL3CX 2130234DL1ECG 2167230M0PCB
2010247I8YRK 2054242CU3EJ 2092238EA1CEZ 2130234F5EOT 2167230PA0JED
2010247IK0XIH 2054242DJ0AH 2092238EW7A 2130234F6ISU 2167230PA0TO
2010247IZ0GKB 2054242DL2DX 2092238HB9CVO 2130234G0FWX 2176229EA1EA
2010247LX1MU 2054242EW4DX 2092238LA1PBA 2130234G0KRL 2176229EA3BEN
2010247OZ1CAR 2054242F5DE 2098237DL6SRD 2130234HB9JNU 2176229I8NLC
2010247SM2HWG 2054242G3KKQ 2098237DL7UKA 2130234ON7CK 2176229IZ1BZV
2010247SM5NDI* 2054242IK0PHU 2098237EA1KK 2130234OZ1BII 2176229IZ6GSP
2010247UU5WW 2054242IK4UPU 2098237F5NTZ 2130234RA3AA 2176229IZ8MBW
2010247YL2BR 2054242SV4FFL 2098237G4AFS 2142233DF1JM 2176229OH1NDA
2023246DM9LSB 2054242TF3SG 2098237HA5AWT 2142233DL1SWN 2176229SM0EUI
2023246EA1WH 2064241DF2UD 2098237IK5QPS 2142233DL2TOS 2176229SM5DUT*
2023246IK4THK 2064241DK3FB 2098237IT9YOZ 2142233DL4IW 2185228DL9QJ
2023246YT7T 2064241DL4MFL 2098237PA2CHM 2142233G3XVF 2185228EA5LA
2023246YU1AST 2064241DL5KUT 2098237TF3JB 2142233G4DDL 2185228G3USX
2028245DF7GG 2064241G4HSD 21082369A5JV 2142233HB9CAT 2185228HA0EQ
2028245DL6EK 2064241PA0QRB 2108236DL2KUZ 2142233I0WOK 2185228IK8TPJ
2028245DL7AA 2064241RN3A 2108236DL7LX 2142233IV3DIX 2185228R6AW
2028245F1JTL 2064241RN4AM 2108236EI7GY 2142233MM0BQI 2185228SV1BYI
2028245HB9DWL 2064241SV2DSJ 2108236EI8JX 2142233OK1DXD 2192227DF2UA
2028245I0JBL 2064241UR5WIF 2108236IZ6FYI 2153232DK2YL 2192227DL0KB
20342449A3Y* 2074240DK4LX 2108236OZ1NF 2153232HA5X 2192227DL3HRH
2034244DL5KW 2074240EA7BR 2108236RW6MBC 2153232IK1YBL 2192227E73ENS
2034244F6DSX 2074240I2FUG 2108236SK5AA 2153232IU4CHE 2192227F6ACC
2034244F6OIE 2074240IK2YJD 2108236SM5NAS 2153232RU2K 2192227G8APB
2034244GM3BKC 2074240IZ1JLN 2108236SM6HVR 2158231EA4AII 2192227HB9LF
2034244HB9AWS 2074240IZ3BJA 2119235EA5HM 2158231EA4DL 2192227I8DKR
2034244IK1ZOF 2080239CT1ETE 2119235EA6BB 2158231G4GZG 2192227IK1ZOD

[CHAL] WW JA USA DL EU --EU-- MX PH CW DIG SAT 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6 2 [HR] MX PH CW DIG  
DXCC ranking EU   
Created by DXSCAPE www.dxscape.com       updated on 2021/04/20 1617Z
CW - 20 Apr 2021
   Data from ARRL www.arrl.org                                       page  12/20
2192227IV3FFI 2239222IK6CAC 2279219EA3BS 2319213LA6CHA 2355210IK7WDS
2192227OE3KLU 2239222LA8D 2279219F5AGB 2319213OZ2TF 2355210IN3FCK
2192227OH6BG 2239222OH2BEN 2279219IV3TMV 2319213SM0PSO 2355210IZ1DLU
2192227OK1ZCW 2239222RA6AR 2279219IW8DCS 2319213SM5AFU 2355210ON4AFU
2192227OP4K 2245221DK6NN 2279219SM5AHX 2319213SQ9KEJ 2355210RA1QX
2192227SM5BS 2245221DL2KUA 2279219SM5DPQ 2319213SV2AEL 2355210SK0MT
2192227UR5WX 2245221DL8DXW 2279219SM6TKG 2319213UX0BB 2355210SM6GBM
2192227YO2ADQ 2245221EA5AGW 2279219SP9Z 2328212CT1ELF 23682092E0OOO
2209226CU3EQ 2245221EW4A 2289218DJ2MG 2328212CT7ANG 2368209DL1EFD
2209226DL8JJ 2245221HB9CSM 2289218HA0GK 2328212EU4T 2368209DL8TG
2209226EA4TX 2245221IT9ZZO 2289218UA6CEY 2328212F5AIB 2368209EA1T
2209226HB9FAX 2245221IW5EIJ 2292217DL2GV 2328212F6IIA 2368209EA2CW
2209226LA3RK 2245221OE6AKD 2292217EA1ACP 2328212G0CGV 2368209LA3ZA
2214225DL1MEV 2245221OE6CLD 2292217EA5GXI 2328212HB9AUT 2368209OK1MNW
2214225DL4ZAB 2245221OH1MQ 2292217EW7BR 2328212HB9BCK 2368209PA3ACA
2214225EA1AR 2245221OV5O 2292217F6DWX 2328212I0OAL 2368209SM6ELY
2214225EA1KE 2245221R3EE 2292217RA3UAG 2328212IZ7QSS 2368209SM7HCJ
2214225F5SHQ 2245221SP5AMN 2292217RM2D 2328212OH1ZK 2368209SM7RYR
2214225F5TJZ 2245221SP5ZCC 2292217UA1A 2328212PA5BW 2368209SQ5NRY
2214225HB9BU 2245221UA6FF 2292217UA3UCD 2328212SM6KHN 2368209YU2GIJ
2214225IC8SQS 22612203A2MW 2301216DJ5FM 2328212UT0YW 2381208F6IIT
2214225IK6OIN 22612209A2GA 2301216G0PSE 2328212YL2AP 2381208F8BJE
2214225LA4RT 2261220DK5RL 2301216I4YNO 2343211DH0GSU 2381208G4LFU
2214225SM5BUH 2261220DL9HC 2301216IU8HEP 2343211DL5GAG 2381208IZ4NIC
2214225T95A 2261220DL9NDV 2301216IZ3KKE 2343211DL5LBY 2381208LA9VGA
2226224CT4NQ 2261220EA5DKU 2301216OE5JDL 2343211EA1AZ 2381208ON6TJ
2226224DJ3BE 2261220EA5T 2307215EI1DG 2343211I8IYW 2381208ON6ZJ
2226224F5ELL 2261220EA6AA 2307215G1VDP 2343211IW9HLM 2381208RW3RQ
2226224I2YPY 2261220IK0WMT 2307215IN3ZWF 2343211IZ0CIV 2381208SM0KCR
2226224IK1WEG 2261220IK1PKH 2307215IZ4GOL 2343211LA4IAA 2381208YO3AIS
2226224IV3NVB 2261220IK1RKN 2307215SV1EJD 2343211OZ1HPS 2391207DJ8WO
2226224SM0T 2261220IZ0BTV 2312214DH0JAE 2343211PA3EIH 2391207DK3WL
2226224UR5EIT 2261220LA9HFA 2312214G3SBP 2343211UA6JW 2391207EA1XT
2234223DF6SW 2261220LY2PAQ 2312214G3YFE 2343211YL2EC 2391207G4YCS
2234223DL1TPY 2261220OZ9AO 2312214GM4REN 2355210DD1JN 2391207GM1BSG
2234223EA5OI 2261220RM4C 2312214IK4WMG 2355210DL4BCJ 2391207HB9CW
2234223G0MMI 2261220SK6HD 2312214OZ1OXQ 2355210EA5RD 2391207HB9DAC
2234223IV3KCB 2261220SP9BCH 2312214SM0OFW 2355210EI9FVB 2391207I0QGR
2239222F6HNN 2279219DK7HP 2319213EA5GX 2355210G0UKX 2391207LA5EKA
2239222HB9FBU 2279219DL8OK 2319213EI4HH 2355210HB9HVG 2391207LA5SJA

[CHAL] WW JA USA DL EU --EU-- MX PH CW DIG SAT 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6 2 [HR] MX PH CW DIG  
DXCC ranking EU   
Created by DXSCAPE www.dxscape.com       updated on 2021/04/20 1617Z
CW - 20 Apr 2021
   Data from ARRL www.arrl.org                                       page  13/20
2391207OK2FD 2429204SV8ZC 2480200DL2AJB 25211959A1A 2557191OE3ESA
2391207ON6LY 2442203DL2NY 2480200DL8NAV 2521195DH4JQ 2557191SM3WMU
2391207ON7FK 2442203EA3ALV 2480200EA6EE 2521195DL1ROJ 2563190CT1DJE
2391207SM7LZQ 2442203F5SJB 2480200G4WGE 2521195DL2BWG 2563190EA2RY
24052069A6R 2442203F6AJM 2480200GM4ARJ 2521195DL6ZBN 2563190G4MKR
2405206CT1EFL 2442203G0ORH 2480200HB9LL 2521195DM2RM 2563190GI4FUE
2405206DL9CW 2442203RA6XB 2480200I1MUP 2521195I1YDT 2563190SP3UY
2405206EA1FFO 2448202DF9DM 2480200IK1WGZ 2521195IK8SCR 2563190SP4CBE
2405206F6FNA 2448202DM5EM 2480200IK2TYP 25291949A2TR 2569189DJ0UT
2405206G4CUS 2448202F4GTB 2480200IK4ADE 2529194DK2PH 2569189EA2AZ
2405206G4RHR 2448202F5MQW 2480200IK4GBU 2529194DK8TU 2569189I1IKT
2405206RA4HT 2448202G0GKH 2480200IZ4COT 2529194DL3YBM 2569189IK5XLB
2405206S59AW 2448202GI4SNC 2480200M3DFW 2529194DL4IA 25731889A6DM
2405206SM6VWG 2448202HA7WI 2480200OK2PKY 2529194IK3UVD 2573188CU3AN
2405206SV1PMQ 2448202I1ZQD 2480200OL1HQ 2529194IZ6BXQ 2573188F5VIF
24162055P5Q 2448202LA6PH 2480200ON5ZO 2529194OH3GGQ 2573188G3YBY
2416205DL7VOA 2448202OH5NG 2480200SV8LMQ 2529194SM6LPG 2573188LA9L
2416205EW2CR 2448202RU4HD 2480200UA4QK 2529194SP9UPK 2573188OZ1DSD
2416205G3VDB 2448202SM6MNH 2480200YO3GFH 2529194SV2CCA 2573188R3AQ
2416205GM4SQM 2460201DC1RJJ 2480200YO3HOT 25401939A7AA 2573188SM7BSJ*
2416205HB9US 2460201DD5KG 2501199CU8FN 2540193DL1GHX 2581187DL6FBK
2416205IU4AZC 2460201DL2ASB 2501199EA1BLA 2540193DL2IAN 2581187DL8JDX
2416205M0HJJ 2460201DL7UXG 2501199EA5DFV 2540193E77EA 2581187G4MPK
2416205PB7Z 2460201DL8DZV 2501199G3KDE 2540193G3OHN 2581187IK7CJV
2416205RN3DG 2460201EA4OA 2501199HB9ARF 2540193G6NHU 2581187IK8TEM
2416205SP1NEN 2460201EW4C 2501199OH2BNY 2540193GI3VAW 2581187IZ7VPK
2416205SV2ESW 2460201F5JER 2501199OK1JST 2540193I2DMI 2581187LY2KZ
2416205SV9OFS 2460201F8GAK 2501199UT6CW 2540193IK1GKH 2581187SM6VVT
24292049AY2K 2460201HB9DPO 2509198EA4KU 2540193IV3XHM 2581187SM7TZK
2429204CU3AD 2460201HB9TVK 2509198G5CL 2540193IZ0FUW 2581187UA3P
2429204DF4ZY 2460201IK5TBK 2509198HB9TOC 2540193OM6RM 2581187YO3YC
2429204DL1EAL 2460201IK8DDY 2509198OM7VF 2540193SV1EMX 25921869H1AE
2429204DL3BBY 2460201IZ0FYW 2509198SM0BSO 2553192DK5MV 2592186DK4SR
2429204EA5VQ 2460201LB2EG 2509198SV1XV 2553192EA5AVC 2592186RV1AQ
2429204G2HW 2460201ON8VM 2515197F6ARS 2553192HB9KOG 2592186YL2HX
2429204HB9BQU 2460201OZ5CP 2515197SP3VT 2553192RW4UU 2596185GI4WYU
2429204I2LXA 2460201SM6FPG 2517196DF6IM 2557191DK3DUA 2596185LA3PK
2429204OH3KAV 2460201UY7CW 2517196DL1AO 2557191F9BB 2596185OE9SLH
2429204OZ2UN 2460201YO3VU 2517196EA4AYD 2557191HB9AOF 2596185OZ4ABH
2429204SM3FVW 2480200DF7TV 2517196F5EZU 2557191I0AHV 2596185OZ7ADP

[CHAL] WW JA USA DL EU --EU-- MX PH CW DIG SAT 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6 2 [HR] MX PH CW DIG  
DXCC ranking EU   
Created by DXSCAPE www.dxscape.com       updated on 2021/04/20 1617Z
CW - 20 Apr 2021
   Data from ARRL www.arrl.org                                       page  14/20
2596185PA4N 2638179IK6TOR 2676174IK4JSM 2719168EA3CJ 2753164UW9YY
2596185R5AK 2638179LA6LDA 2676174IK8TWV 2719168EA6ET 2762163CU8AS
2596185SM4JSF 2638179LY3BS 2676174ON6RR 2719168G4DDX 2762163EA3CW
2596185SM5AJV 2638179ON4APU 2676174SM7GXR 2719168I8QFK 2762163GW4BVJ
2596185YL3GDM 2638179TF3IRA 2685173HB9ERU 2719168IK0TRV 2762163OK1JMJ
2606184DJ4EY 2646178DF4QP 2685173OH1JP 2719168RD3PQ 2762163SM5AJX
2606184F5TDB 2646178F6FFM 2685173SM5ALX 2719168SP3TLJ 2762163SM5LBR
2606184IK7FMQ 2646178IK4WLU 2685173SV8GGI 2728167EA3ALZ 2768162EA1FDY
2606184IK8HVH 2646178IK5TTA 2689172DF2WF 2728167EA5BLP 2768162SM3KMC
2610183CT1APP 2646178LA5MDA 2689172DF5CD 2728167EA5K 2768162SM7PKK
2610183CT1HHP 2646178UT9LC 2689172DK5AX 2728167IZ2ABP 2768162SQ5M
2610183DL3LAR 2652177M5LRO 2689172G0FSP 2728167IZ7GIT 2768162YL7X
2610183EI7JZ 2652177OK5JM 2689172G4DYO 2728167IZ8EJB 2773161CT1EPJ
2610183F5JWH 2652177PA3BWQ 2689172IK0ADR 2728167LZ2FH 2773161DJ8MT
2610183RL3F 2652177SM5DQ* 26951719A3VV* 2728167OH3WR 2773161DL6DBF
2610183SK3IK 2656176DF4FD 2695171DL7BO 2728167ON1QX 2773161EA3AIZ
2610183SM0PCA 2656176GW0ANA 2695171DP1POL 2728167RL3FH 2773161EA7GO
2610183SM6CNX 2656176I5REQ 2695171EA1AHA 2738166DJ3NK 2773161F4FLF
2619182DD4BY 2656176IS0EBO 2695171F5VML 2738166EA5FW 2773161G3UFO
2619182EA3DN 2656176RA3UT 2695171IK4PKK 2738166EI4HQ 2773161G4ZME
2619182EC6AAE 2661175DK6YM 2695171IK4SBR 2738166G0BMS 2773161IK0VTG
2619182G0KJP 2661175DM3ZM 2695171OK2AB 2738166HB9CZF 2773161IK2YSE
2619182IW0EFA 2661175EA1APA 2695171SM5JPG 2738166R3LC 2773161PA0HOR
2619182RA3BZ 2661175EA3GCV 2695171UR5LAM 2744165DL3ZM 2773161R3DL
2619182RA3YN 2661175F5MIE 2695171UT3QU 2744165EA5FLQ 2773161SP8NTH
2619182SM4WAW* 2661175G0UII 2706170DL2JIL 2744165IK7SLT 2786160DF8AN
2619182SM6TOL 2661175G3LZK 2706170HA1CW 2744165IV3IXN 2786160DL5PW
2619182SM7WJC 2661175HB9CA 2706170OE2EJN 2744165IZ0EUX 2786160DL9LBR
2619182UA1TGQ 2661175HB9NL 2706170UA3YCX 2744165OH6NT 2786160IZ1EPM
2630181DD9WG 2661175IK1TWK 2710169DK3BK 2744165OK1IN 2786160OK7RJ
2630181LA4XFA 2661175IK7NXU 2710169EI7IG 2744165OX3OA 2786160UR5FAV
2630181OH3ES 2661175RA6XV 2710169F5LCU 2744165SM7AWQ 2786160UR5WCW
2630181OK2BS 2661175SP2SWI 2710169HA0IT 2753164EA1BXX 2793159DJ2YE
2630181YU1GW 2661175SQ1K 2710169IK1BXN 2753164F5JLQ 2793159DJ6PC
2635180DL7UJM 2661175SV1JMO 2710169IZ4DZD 2753164G3NOB 2793159EC4YO
2635180IK2VUC 2676174DL1BUG 2710169OK1HCD 2753164G3SWO 2793159F5NTP
2635180RA2FF 2676174E78A 2710169RZ1OK 2753164IZ8DEO 2793159G4DBW
2638179DL9ABM 2676174EA4CJA 2710169YO9BPX 2753164LB2TG 2793159IW5BT
2638179EI6GI 2676174G4WVX 2719168DJ6NH 2753164SV1PIZ 2793159OZ2ABI
2638179I6FCR 2676174IK2AUK 2719168DL6LZM 2753164UA6IGI 2793159RD3MF

[CHAL] WW JA USA DL EU --EU-- MX PH CW DIG SAT 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6 2 [HR] MX PH CW DIG  
DXCC ranking EU   
Created by DXSCAPE www.dxscape.com       updated on 2021/04/20 1617Z
CW - 20 Apr 2021
   Data from ARRL www.arrl.org                                       page  15/20
2793159SM0GDB 2836154G4IZZ 2871151UX5HY 29211452E0XAR 2961141F5UL
2802158DL4MFM 2836154I5EFO 2882150DG5KX 2921145CT1BNW 2961141G4ZVS
2802158EA6ZS 2836154I5JHW 2882150DH2FW 2921145CT7AUP 2961141LA7EHA
2802158G4LRG 2836154IT9CLU 2882150DJ1WJ 2921145DJ9EU 2961141M0KCM
2802158LA5HPA 2836154IW1PUR 2882150G4OTV 2921145DK5WN 2961141OZ8XW
2802158M0VCB 2836154OH2ID 2882150IK0WRB 2921145DL7EDH 2961141S52GS
2802158RA3ID 2836154OZ1HYD 2882150IZ8BGY 2921145EA4D 2961141SM6REA
2802158SM4RGD 2836154RN3FT 2882150LA4VGA 2921145G0VBD 2968140DA0BCC
2802158SM5TOG 2849153DL1AY 2882150LA7IM 2921145G3HQX 2968140DL2SBA
2810157DL3VZL 2849153EC5AGM 2882150LZ3YY 2921145G4ALR 2968140DL5DBY
2810157HB9DDE 2849153EI3HA 2882150OK2WI 2921145IK2CMN 2968140EA3EJI
2810157LA7EIA 2849153G3ZHL 2882150OZ3ABE 2921145IK8VVS 2968140F6FLB
2810157PA9CC 2849153IK4QJH 2882150PG4I 2921145IZ5BRW 2968140G3VSQ
2810157SM0THU 2849153LA9JDA 2882150R5ACQ 2921145LY3BA 2968140OH5MN
2810157SP7CHR 2849153PA3DCU 2882150R6DAZ 2921145OK7SX 2968140SM0IHR
2810157YO6DDF 2849153SM4HAI 2882150SQ5STS 2921145SM4XIH 2968140YO7VT
2817156DF4NW 2849153SM7EJ 2882150UT7AW 2921145SM6FUD 2977139DJ2GM
2817156DK1BN 2858152DJ0MY 2898149HB9ESC 2938144DL1HQE 2977139DL0AF
2817156DL4HBF 2858152DL6TG 2898149IK1GCD 2938144DL3DUE 2977139EA3GM
2817156DO2MS 2858152DL7AWO 2898149IK5ZAJ 2938144DL4JNB 2977139EA6TS
2817156EA5WP 2858152EI/W5GN 2898149LA2US 2938144EA4URE 2977139S57WO
2817156G3WNI 2858152G3VAO 2898149OE8XBH 2938144F8CRS 2977139SM7JNT
2817156G4TGX 2858152IC8XIL 2898149SM3SGP 2943143CU7MD 2983138DL1LH
2817156HB9DAX 2858152PA0RBA 2898149YU1JU 2943143DK3WN 2983138EA4KL
2817156HB9FAQ 2858152PA2ALF 2905148EC7DWP 2943143EI9E 2983138EW2GI
2817156IW9FRA 2858152RA3SD 2905148I0BJV 2943143G0DHZ 2983138F5LQE
2827155DL1YCF 2858152RV6AB 2905148IK2PZQ 2943143G0WSC 2983138G3WYN
2827155DL2NAI 2858152S53RI 2905148LA2RE 2943143IK0XGI 2983138G4EJW
2827155DL8IH 2858152SP2JMB 2905148MM0DXH 2943143IK8IPL 2983138HB9TQL
2827155DL9YDW 2858152UA3MOM 2905148OE1JIS 2943143OR4K 2983138LA1PHA
2827155EA2NA 2871151DF5TR 2905148RM6LW 2951142DJ4JZ 2983138OH2KMG
2827155G4NBS 2871151DJ0RD 2905148RZ6MD 2951142EA7NW 2983138TF3G
2827155S51DX 2871151DL6SAK 2913147G0EEJ 2951142EI3CTB 2993137EW1TO
2827155SM0PRB 2871151HA9RT 2913147IW2FLB 2951142G3TDH 2993137IZ3ETC
2827155SV2AVP 2871151IZ2ZPH 2913147M0TNX 2951142IK1SPR 2993137OH3MMH
2836154DG5LP 2871151LB8CA 2913147SM6DPF 2951142IZ0GMS 2993137SM5OBK
2836154DL1KH 2871151M0OIC 2917146DF5BX 2951142OH2JJN 2993137SP3NYU
2836154DL1NE 2871151OZ3FC 2917146DJ8LX 2951142PA5MW 2993137SV1VN
2836154DL7AEV 2871151OZ5TDR 2917146I5TWK 2951142RT6DH 2993137SV2BFL
2836154EA5AIM 2871151RA3AUM 2917146OH4NVX 2951142SP1DOZ 30001369A1CPP

[CHAL] WW JA USA DL EU --EU-- MX PH CW DIG SAT 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6 2 [HR] MX PH CW DIG  
DXCC ranking EU   
Created by DXSCAPE www.dxscape.com       updated on 2021/04/20 1617Z
CW - 20 Apr 2021
   Data from ARRL www.arrl.org                                       page  16/20
3000136CT7AJL 3035132IK0JRH 3080128DL4MDU 3113124IW3RUA 3152121OH2BMH
3000136DL/AG7N 3035132IK5PWN 3080128F5JUJ 3113124LB5GI 3152121OH6AK
3000136DL9QI 3035132IZ2GOT 3080128HA0IL 3113124RW3RO 3152121OK1PRU
3000136G3YJQ 3035132LA5RBA 3080128IK2YQX 3113124SV1END 3164120DJ3MJ
3000136IK4MHB 3035132ON4ARJ 3080128IK5ZWE 3113124US7CQ 3164120DJ5CL
3000136MM0DGI 3035132SV2BOH 3080128ON8DX 3126123CU2AF 3164120DJ7XA
3000136OK1SRD 3047131DF3YJ 3080128RK6DU 3126123DL0RSW 3164120DL1HRY
3008135DL3ECN 3047131DK9KD 3080128SP3ESV 3126123EA4DGI 3164120DL1RTS
3008135DL3JXN 3047131DL1RDY 3089127DH2MS 3126123F4EEX 3164120DL2JES
3008135DL3XAC 3047131GI4EEB 3089127EI9CF 3126123F8MUU 3164120DL2ZAV
3008135R4DX 3047131IK2SYK 3089127G3JQJ 3126123G4LVQ 3164120DL3KWR
3012134DJ6DO 3047131IW8DON 3089127IZ3CAN 3126123G4OEQ 3164120DL5HCK
3012134DL1DAX 3047131IZ1CQN 3089127OZ1IKW 3126123OK1AVV 3164120DL5SL
3012134EA5WI 3047131LA6SK 3089127PG9HF 3126123PI4Z 3164120EA1EXE
3012134F6BAT 3047131SP9FWQ 30951269A5MI 3126123SP3IK 3164120EA1OJ
3012134IK1GPH 3047131SP9OHP 3095126EI4BK 31361229A5SSS 3164120EA1SA
3012134IV3BMV 3047131UA3UCV 3095126HB9AZX 3136122DD9WL 3164120ES3VI
3012134RV3YM 3058130CT2KAL 3095126PA3AQL 3136122DF1KG 3164120G4KGG
3012134SM2IUF 3058130DF1XC 3095126PA3FWP 3136122G4UGB 3164120IQ3WW
3012134SM6LJP 3058130DL3EAD 3095126SQ8KFM 3136122I4EUM 3164120IT9TWC
3012134SQ5WWK 3058130EA2CLU 3101125CT1ESO 3136122IK7XIV 3164120OK1FMX
3012134SV1DPJ 3058130F4GYM 3101125DL4LXM 3136122IN3EBZ 3164120OM1ADM
3012134SV9ADH 3058130F8DYD 3101125DL9MFL 3136122LA4URA 3164120PA3AIN
3012134UT1QQ 3058130HB9CNE 3101125EI6HB 3136122LA9VBA 3164120RN3AM
30251339A6NA 3058130IK1ZFN 3101125HA1RJ 3136122OE8SPK 3164120RV3A
3025133DF1OE 3058130IZ1UKG 3101125IK0YGH 3136122OH2LHE 3164120RX6FJ
3025133DL3MFZ 3058130IZ5BYJ 3101125IK1PQT 3136122OK1DSU 3164120RZ3ATG
3025133F6HAY 3058130LZ4WX 3101125IK8VRI 3136122ON7BS 3164120SM5BZQ
3025133G3ZRN 3058130OH9RP 3101125IK8YFU 3136122PA3DHN 3164120UX1HW
3025133HB9SVT 3058130PG5V 3101125IW2MYV 3136122SM4HCF 3164120YL3FO
3025133IS0BZR 3058130YO9CEB 3101125IZ2DDU 3136122UA6DX 31911199A3GO
3025133IV3BCA 3072129EA1MV 3101125OK7AW 3152121AI5P/PA 3191119CT1BWU
3025133PC7T 3072129F5LBD 3113124DL1JFM 3152121DL0XY 3191119DF5ZV
3025133RD3FY 3072129F5VKT 3113124DL2DCX 3152121DL1EKC 3191119DJ0YV
3035132DF4SA 3072129G4KTI 3113124DL4XU 3152121EA3YY 3191119DK4KC
3035132F5RPB 3072129IZ1CLA 3113124EA7HDO 3152121F5ICC 3191119DL1ASP
3035132F8BJD 3072129OH2BSC 3113124EW8OW 3152121G3RFS 3191119DL1DQJ
3035132G0WOU 3072129OK1KTI 3113124IK0XFD 3152121G4DRS 3191119DL1JBO
3035132G3SZU 3072129OZ8AGB 3113124IK5NTK 3152121IK0GRS 3191119DL2AAW
3035132GW4BKG 3080128DK9HE 3113124IT9AOI 3152121IK1TTD 3191119DL2PR

[CHAL] WW JA USA DL EU --EU-- MX PH CW DIG SAT 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6 2 [HR] MX PH CW DIG  
DXCC ranking EU   
Created by DXSCAPE www.dxscape.com       updated on 2021/04/20 1617Z
CW - 20 Apr 2021
   Data from ARRL www.arrl.org                                       page  17/20
3191119DL2YMR 3229118OH3NLP 3279115EA1CRK 3314113DL3AD 3354111EA5AIH
3191119DL6ZBY 3229118OM2NW 3279115EA4WD 3314113DL7VKD 3354111F4FPR
3191119DL7VOX 3229118R6FAA 3279115F5GGL 3314113EI2KK 3354111HB9AFZ
3191119DM3FZN 3229118SV1AIP 3279115GM6NX 3314113F8BQQ 3354111HB9DIB
3191119EA4R 3229118SV2HNZ 3279115HA3MG 3314113IK6GZM 3354111HB9KAS
3191119EA5HT 3229118UA1CFF 3279115HA5BDU 3314113IW3GJF 3354111OK1KI
3191119EA5NI 3229118UY3MW 3279115IK1AYT 3314113IZ1GIP 3354111ON9CLU
3191119F2AR 3248117DF6VI 3279115IK1LJN 3314113IZ3ALF 3354111SV1PS
3191119F5VHQ 3248117DJ3RM 3279115IK5DEZ 3314113LA5ZEA 3354111YO7LHN
3191119F6FXW 3248117DK8LV 3279115IT9WEY 3314113LY2CX 3370110DF1CH
3191119G4AKR 3248117DL1EJD 3279115IU0LFQ 3314113ON4IVU 3370110DK2TA
3191119GU0SUP 3248117DL3HWF 3279115M0APB 3314113UW3HM 3370110DK5IF
3191119GW3TMP 3248117DL3HXS 3279115OH6BA 3314113XP2I 3370110DL1JGA
3191119IK3OBX 3248117DL5DBH 3279115OK1ZE 33341122E0OBO 3370110DL1LOD
3191119IK4JOK 3248117DL9KAF 3279115R1CF 3334112DL1NFC 3370110DL1NCQ
3191119IZ1DFI 3248117F5IUZ 3279115RA3AJT 3334112DL2LBF 3370110DL2OAP
3191119M0BPQ 3248117HB9DBO 3279115SV2KF 3334112DL5DRM 3370110DL3HWX
3191119M0NKC 3248117I1NDP 3298114DJ5BWD 3334112EA1AUI 3370110DL5ABJ
3191119OE1MHL 3248117IS0MKU 3298114DL1JDK 3334112EA4IP 3370110DL7VAF
3191119OK1DKO 3248117RZ6AE 3298114DL5CO 3334112F6BHK 3370110DL7VTK
3191119OK1KQJ 3248117UA3TCQ 3298114DL9UGF 3334112G0MGX 3370110DL8OBD
3191119PA1KO 3248117UX3IO 3298114EA3AXM 3334112G3DDA 3370110DL9WVM
3191119S57LO 3263116DL2RVL 3298114EA4DEI 3334112G3LZT 3370110E74OW
3191119SA6AQP 3263116DL3BZZ 3298114GI0PCU 3334112G4ASL 3370110EA5AL
3191119SM6SHF 3263116DL5YEZ 3298114GM0FSV 3334112I5NQK 3370110EA5KT
3191119UA3LMR 3263116EA5BHK 3298114IZ3ASA 3334112IK2JYW 3370110EA5ND
3191119US7AF 3263116G0AOL 3298114LA4IR 3334112IK4UPX 3370110F6CYV
3191119US8IN 3263116IK1OWC 3298114LX/G3VQO 3334112IK5PWB 3370110F8BAP
3229118DF6NS 3263116IK3YBX 3298114OZ1LXP 3334112IZ0TZR 3370110G0JSP
3229118DL2AV 3263116IT9ZEO 3298114R3/DL5EBE 3334112IZ1DSJ 3370110G3AB
3229118DL2FDD 3263116LY2BOS 3298114SA5BJM 3334112OH1LA 3370110G4BRE
3229118DL3GER 3263116MM0XAU 3298114SP5XOV 3334112OK1ARO 3370110HA0IV
3229118DL5JAN 3263116OM3LS 3298114UA1ZFG 3334112OM2MM 3370110HA1CC
3229118EA1EZZ 3263116OM7TJ 3314113DC3RJ 3354111DF4BJ 3370110HA1DK
3229118EA5GIO 3263116PA3AVV 3314113DF5SF 3354111DH3RD 3370110HA4XR
3229118ER1OA 3263116S56C 3314113DF6MU 3354111DK7SU 3370110I2TFJ
3229118HB9TUD 3263116UA3DJ 3314113DF8XP 3354111DL1NOD 3370110I8QOO
3229118IK0IHA 3263116YO7DAA 3314113DJ1RL 3354111DL2MGP 3370110IK1RAC
3229118IK0IXI 3279115DB3KE 3314113DL1DRQ 3354111EA4IL 3370110IK2XRL
3229118JW2US 3279115DJ8KE 3314113DL1NEK 3354111EA5AED 3370110IN3EYY

[CHAL] WW JA USA DL EU --EU-- MX PH CW DIG SAT 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6 2 [HR] MX PH CW DIG  
DXCC ranking EU   
Created by DXSCAPE www.dxscape.com       updated on 2021/04/20 1617Z
CW - 20 Apr 2021
   Data from ARRL www.arrl.org                                       page  18/20
3370110IT9SVJ 3417109OE8ETQ 3469107HB9PKP 3494106OK1DMP 3529105SM0LPO
3370110OH2JXA 3417109PA3EKP 3469107IN3CBZ 3494106OM2DX 3529105SM4WXW
3370110OH2PV 3417109RW3ZC 3469107IZ1DSH 3494106OZ6XR 3563104DH1TS
3370110OH3NG 3417109S57NML 3469107IZ8DSS 3494106OZ7UC 3563104DK3PQ
3370110OK2CSU 3417109SV1BKN 3469107LA3JHA 3494106OZ9MM 3563104DK8XW
3370110PA0WLB 3417109UT0UX 3469107LZ1NT 3494106PA40WM 3563104DL1DBZ
3370110PA3CAL 3447108DK2JO 3469107OH6GP 3494106RX3AT 3563104DL1EBO
3370110R3FP 3447108DL1DCY 3469107ON4TB 3494106YO4BTB 3563104DL1NL
3370110RK3TH 3447108DL2BWH 3469107OZ2JVG 3529105CU9AB 3563104DL3RKS
3370110RL3DJ 3447108DL2DQB 3469107PA3GBK 3529105DF2AF 3563104DL7USY
3370110SK0BU 3447108DL3KDT 3469107PA3GVI 3529105DJ2II 3563104DL8AAN
3370110SO6OP 3447108DL9GDB 3469107PA3HEN 3529105DJ5FD 3563104DL9KCJ
3370110SV2BBJ 3447108EW4R 3469107PB7XYL 3529105DK1AR 3563104DL9KY
3370110UT2LP 3447108G0KZO 3494106DJ7WG 3529105DK1FT 3563104F5IPM
3370110UT5UML 3447108G0TYM 3494106DK1TW 3529105DL3HAA 3563104F8CB
3370110UT9UZ 3447108GW0VSW 3494106DK5JX 3529105DL4ZBY 3563104G0OOO
3417109DK7XT 3447108HE7BQP 3494106DK5MR 3529105DL5JLC 3563104G4ELW
3417109DL2YBG 3447108IK8WEI 3494106DK9LJ 3529105DL5MDU 3563104G4ETJ
3417109DL7ARH 3447108OE6KYG 3494106DL0VLP 3529105DL9GTK 3563104G4RQI
3417109DL9SCO 3447108OK2PJD 3494106DL3BCU 3529105EA1CJF 3563104G4VXE
3417109E77D 3447108OM4RF 3494106DL3DV 3529105EA5MO 3563104GI4CFQ
3417109EA5BVO 3447108OZ5AFM 3494106DL8UO 3529105F5LLE 3563104GM3LKY
3417109EA6ADU 3447108OZ6TW 3494106DL9HCW 3529105F6FLU 3563104GW0FJT
3417109EA7CWV 3447108OZ8ACN 3494106EA1KI 3529105G0TIP 3563104HB9BJL
3417109EI2IH 3447108PE4A 3494106EA3FYZ 3529105G3LPU 3563104HB9CMW
3417109EI4HM 3447108SM4CQQ 3494106F2TA 3529105G3USA 3563104HB9FNX
3417109EU1FQ 3447108SM6JWR 3494106F5OTY 3529105G4RWD 3563104I0UZF
3417109F6GPQ 3447108SM6NFF 3494106F6KCZ 3529105G4ZUL 3563104IK1YRA
3417109G0CAC 3469107DK3PA 3494106G4FEQ 3529105GS0STB 3563104IK4PMB
3417109G0FAH 3469107DL3OBQ 3494106GW3GWX 3529105HB9HFM 3563104IK7JPJ
3417109G3YLL 3469107DL6FCV 3494106HA0HV 3529105IK2VJF 3563104IZ1RFL
3417109GM4ZFS 3469107DL7AQT 3494106HA5CYE 3529105MM0BSM 3563104LA4YGA
3417109HA0LG 3469107DL8XA 3494106IK0ZWZ 3529105MU0ASP 3563104LZ1KZ
3417109HA5FO 3469107EA4DJ 3494106IK8EHY 3529105OH3TZ 3563104M0NGN
3417109I2JQ 3469107EI/GM4ARJ 3494106IZ2DQB 3529105OK1DWU 3563104OE3LHB
3417109IK1YLO 3469107F5ICM 3494106IZ8FAV 3529105OK8AU 3563104OE5HGN
3417109IK2OIT 3469107G3ICO 3494106LA7TO 3529105PA2IP 3563104OH0/DJ6AU
3417109IK6GTF 3469107G3TVI 3494106M0DHP 3529105R6CA 3563104OM3JH
3417109LA6FI 3469107G5JJ 3494106MM0MSS 3529105RA4ACX 3563104OX5T
3417109OE5OBM 3469107GM4AGS 3494106OE5RDM 3529105S59AV 3563104R5DC

[CHAL] WW JA USA DL EU --EU-- MX PH CW DIG SAT 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6 2 [HR] MX PH CW DIG  
DXCC ranking EU   
Created by DXSCAPE www.dxscape.com       updated on 2021/04/20 1617Z
CW - 20 Apr 2021
   Data from ARRL www.arrl.org                                       page  19/20
3563104RU6JF 3637102DK2BU 3637102RZ3OV 3687101IZ3AYS 3738100F8AEE
3563104SM2EKA 3637102DL3ECH 3637102S58RU 3687101IZ4AYB 3738100F8CWW
3563104SM3LNU 3637102DL3LSM 3637102SM3EMJ 3687101IZ4IRO 3738100G0DOZ
3563104SP3FGQ 3637102DL4VBP 3637102SM5DXT 3687101LA6KHA 3738100G0TKZ
3563104SP9BGS 3637102DL5BAG 3637102SQ2AF 3687101M0TDK 3738100G3TZA
3563104SQ9IDG 3637102DL5NDH 3637102TX3A 3687101OH8HTG 3738100G4BLI
3563104SV7BVM 3637102DL8SCT 36871012E0ZSE 3687101OZ6PI 3738100G4BVY
3563104YO6ZS 3637102DM2LB 3687101CT7/RC2A 3687101PA2EVR 3738100G4CMQ
3563104ZA/OU2I 3637102F5SIE 3687101DF1OLS 3687101RM2U 3738100G4FJW
3563104ZA3HA 3637102F6FDR 3687101DF2BC 3687101RV6LX 3738100G4JZO
3611103DF1FB 3637102F6JSZ 3687101DF7PM 3687101RZ4HL 3738100G4OWG
3611103DK6BT 3637102G3JFC 3687101DF8TY 3687101SC7IPA 3738100G4ZUP
3611103DL1MBI 3637102G3JSR 3687101DG8KAD 3687101SM0HPL 3738100G6GLP
3611103DL2MIF 3637102G3KVA 3687101DK1TF 3687101SM0NSJ 3738100GD0OUD
3611103DL6GB 3637102G3WCY 3687101DL1EFQ 3687101SQ9IVD 3738100GM4HBG
3611103E74SL 3637102G4AHJ 3687101DL1FY 3687101SV1EUR 3738100GM4WZG
3611103G0WJF 3637102G4PWO 3687101DL1OLI 3687101SV1RUX 3738100HA7LW
3611103G3SQU 3637102G4SFU 3687101DM1AA 37381002E0AOK 3738100HB9ATH
3611103G3XLW 3637102G8GHD 3687101EA2BD 3738100DJ1II 3738100I2WEQ
3611103G4MLW 3637102GM0SEF 3687101EA7/SM4CTI 3738100DK1EY 3738100IK0YGJ
3611103G4XXI 3637102GM0WED 3687101EI5EV 3738100DK5CM 3738100IK1CME
3611103HB9CXY 3637102GW4OKT 3687101G0MGM 3738100DK5LP 3738100IK4WMB
3611103I2ORX 3637102HB9DNX 3687101G0RIF 3738100DL1KLO 3738100IK4ZGT
3611103IK3HUK 3637102HB9DQJ 3687101G0SBQ 3738100DL2A 3738100IS0PGF
3611103JW8HGA 3637102HG1S 3687101G3FIC 3738100DL2ARL 3738100IU0BNG
3611103OZ5D 3637102IQ3FL 3687101G3WPT 3738100DL2NEW 3738100IV3WJP
3611103PA3FCD 3637102IT9CDU 3687101G4HCC 3738100DL2RTJ 3738100IW1CNP
3611103R1AUR 3637102IT9ULI 3687101G7TMU 3738100DL4MD 3738100IZ0FZM
3611103SA5CDO 3637102IZ7XZJ 3687101GJ4YOX 3738100DL5QS 3738100IZ0LZC
3611103SP9SOU 3637102IZ8PPH 3687101GM3YEH 3738100DL7GEM 3738100IZ0RPS
3611103SV0DI 3637102OE1JEW 3687101HA3PT 3738100DL9SEV 3738100IZ2ONZ
3611103SV1NN 3637102OE1PFC 3687101HA7AP 3738100EA2CTB 3738100IZ4ZBN
3611103T94VT 3637102OE6TZE 3687101IK2HTY 3738100EA4IF 3738100IZ7QFN
3611103UA3DPB 3637102OM5MF 3687101IK2XEF 3738100EI3KE 3738100LA9ZL
3611103UT8IU 3637102OZ1DXX 3687101IK8YJQ 3738100EI3KG 3738100LY3M
3611103W6NA/G0 3637102OZ1JEU 3687101IT9BRY 3738100EW3MM 3738100M0CLH
36371029A9CW 3637102PA3EZC 3687101IW2BZY 3738100EW8AX 3738100M0TRN
3637102DC9ZP 3637102RA4DB 3687101IZ2BVN 3738100F1VEV 3738100M0TWB
3637102DJ4CE 3637102RM3A 3687101IZ2FME 3738100F4GFT 3738100MI0AHH
3637102DJ7LH 3637102RW3TA 3687101IZ2GMT 3738100F5PBL 3738100MM0RYP

[CHAL] WW JA USA DL EU --EU-- MX PH CW DIG SAT 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6 2 [HR] MX PH CW DIG  
DXCC ranking EU   
Created by DXSCAPE www.dxscape.com       updated on 2021/04/20 1617Z
CW - 20 Apr 2021
   Data from ARRL www.arrl.org                                       page  20/20
3738100OE2CAL                
3738100OE3ICS                
3738100OH2BKX                
3738100OH7DI                
3738100OK1AXV                
3738100OK1RO                
3738100OM2AK                
3738100ON4BPM                
3738100ON6ZV                
3738100OY3JE                
3738100OZ1FJB                
3738100OZ2ECS                
3738100PA3EYC                
3738100PA3FAL                
3738100PA3FWM                
3738100PE2HD                
3738100R4ACY                
3738100R5BI                
3738100RK3AQV                
3738100RN1NU                
3738100RN3ANT                
3738100RN3DKE                
3738100RV6FC                
3738100SD6T                
3738100SM0GII                
3738100SM1IRS                
3738100SM2VSD                
3738100SO1RON                
3738100SP1RKH                
3738100SP5EOT                
3738100SP6NIN                
3738100SV1DKD                
3738100SV7CUD                
3738100SY1BFI                
3738100UA3IJC                
3738100UR4UKV                
3738100UT8UU                
3738100YL2EA                
                   
                   


DXSCAPE-300.gif

1320073
Copyright (c) 2014- JA4PXC