[CHAL] WW JA USA DL EU --JA-- MX PH CW DIG SAT 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6 2 [HR] MX PH CW DIG  
DXCC ranking JA   
Created by DXSCAPE www.dxscape.com       updated on 2021/04/20 1616Z
40 Meters - 20 Apr 2021
   Data from ARRL www.arrl.org                                       page  1/5
1359JA1ELY 41344JE1SYN 81334JA0CRI 118325JE1LFX 161308JA2VHO
1359JA2BAY 42343JA1DOT 81334JA1ADN 118325JF2UPM 161308JA7BWT
3358JA8DNV 42343JA2FBY 81334JA2IVK 123324JA2CXF 161308JH7MQD
3358JA8EAT 42343JA2WYN 81334JA4FKX 123324JA4ITW 161308JL1RUC
5355JA1EOD 42343JA7MSQ 81334JA8IXM 123324JA7KY 165307JA6WJL
5355JA1UQP 42343JE2LUN 81334JL1ARF 123324JF7XKY 165307JG3FEA
7353JA2JW 42343JH4UYB 81334JS2LHI 123324JL1UXH 165307JH1HHC
7353JA2VPO 42343JJ2LPV 88333JA4MRL 123324JR3OEH 165307JH1OBS
7353JA3FYC 49342JA0UUA 89332JA0EOK 129323JA1TGO 169306JA7IC
10352JK1OPL 49342JA3MNP 89332JA2EPW 129323JA6LCJ 170305JA4IYL
11351JA3CSZ 49342JF1UVJ 89332JA2FJP 131322JH1DTC 170305JR4LNG
12350JA2QPY 49342JO1WKO 89332JI1DHY 132321JA3GN 172304JA2FBC
12350JA5AUC 53341JA1IOA 93331JA7JI 132321JH1ORA 172304JA9NLE
14349JA4DND 53341JA2KVD 93331JA7JWF 132321JM1FHL 172304JH8CFZ
14349JA4LKB 53341JA6BZI 93331JD1AMA 135320JA7QVI 172304JP1IOF
14349JR2KDN 53341JA8NFV 93331JF1KKV 135320JF8QNF 172304JR1MLU
14349JR3IIR 53341JH1TWT 93331JF2XGF 135320JH8RZJ 177303JA2AHH
18348JA0CRG 53341JH2FXK 93331JH4ADV 135320JJ3HGJ 177303JG4AKL
18348JA3EMU 59340JA4DLP 93331JS3CTQ 135320JN1BMX 179302JA7LGE
18348JA5IU 59340JA5MHD 100330JA2DPC 135320JR1DUP 179302JR7WFC
18348JA8AZN 61339JA1SJV 100330JA8DWR 141319JA2VQF 181301JR1BAS
18348JE2URF 61339JA9FPI 100330JH0INP 141319JA5FBZ 182300JE2EHP
18348JH1GZE 61339JF2MBF 100330JH1AJT 141319JH1SJN 182300JF1IRW
18348JH4IFF 61339JH1IFS 100330JH4JNG 141319JH3CUL 182300JJ1DWT
25347JA1BK 61339JI4POR 100330JN7FAH 145317JA7LMZ 185299JA0DET
25347JA1HGY 61339JR7VHZ 106329JF1SEK 145317JH4FEB 185299JA8EJO
25347JA3PIS 67338JA2THS 106329JG1WSC 145317JM2RUV 185299JA9CWJ
25347JA5AQC 67338JH3VNC 106329JS1NDM 148316JH4PMV 185299JH3GCN
29346JA2JNA 67338JQ3DUE 109328JO7WXN 149315JA3APL 185299JR2UBS
29346JA2JPA 70337JE8BKW 109328JR1BLX 149315JA7ZP 190298JR7FRW
29346JA2XYO 70337JF1PUW 111327JA0DWY 151314JA5BEN 191297JA2ATE
29346JA5EXW 70337JI2KXK 111327JA1LSP 151314JE2OVG 191297JA2CGH
29346JA9APS 73336JA0GJJ 111327JF1WPB 153313JA1GRM 191297JA9AA
29346JR3GWZ 73336JA1ANR 111327JH1NYM 153313JA1SYY 191297JH2AYB
35345JA1NWD 73336JF3KON 115326JA2ZL 153313JA2AH 191297JR6LLN
35345JA1XEC 73336JI8DGO 115326JA6BEE 156311JA7QFU 196296JA1DOF
35345JE7JDL 77335JA1KQX 115326JA7MA 157310JA5WIZ 196296JF7DZA
35345JG3QZN 77335JA8BNP 118325JA2XCR 157310JA9AGN 198295JA1XCZ
35345JH1RFM 77335JA8RJE 118325JA3AZD 159309JR6PGB 198295JA2FSM
35345JH2UVL 77335JJ3PRT 118325JA3DY* 159309JR9LKE 198295JF3PNQ

[CHAL] WW JA USA DL EU --JA-- MX PH CW DIG SAT 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6 2 [HR] MX PH CW DIG  
DXCC ranking JA   
Created by DXSCAPE www.dxscape.com       updated on 2021/04/20 1616Z
40 Meters - 20 Apr 2021
   Data from ARRL www.arrl.org                                       page  2/5
198295JG3LGD 240277JA2BL 281263JA7GYP 320244JH2TPI 360232JH6JMN
202294JA9GLW 240277JA2KSP 282262JH3HTD 322243JA1SKE 360232JN3TRK
202294JE1PNX 240277JA5JUG 283261JE8TGI 323242JA6COW 363231JA2QCX
204293JA9NFO 244276JA8EKU 283261JH4CBM 324241JF1CZQ 363231JI1NJC
204293JG3SKK 244276JA9FAI 283261JH7RXU 324241JI1CQA 363231JI1WLL
206292JA1FQI 244276JH1IAQ 286260JF6XQJ 326240JA3MHA 363231JR1EFG
206292JA3VPA 244276JH4ALY 287258JA1JAT 326240JA6OXT 363231JR3UIC
208290JA1IZZ 244276JK1EXO 288257JA1BNW 326240JA7SFD 363231JR4VMS
208290JA3LDH 249275JA8DSO 288257JA1OND 326240JA8XQI 369230JA0UMV
208290JJ1SKG 250274JA0NZR 2902567K1PTT 326240JE1PHH 369230JH1BAM
208290JK1BSM 250274JA2KSI 290256JR1WCT 326240JH1AQN 371229JA2QXP
212289JA1BPA 250274JA9TWN 292255JA1MOH 326240JI8PDC 371229JA6IVR
212289JA1GTF 250274JE1GWO 292255JA6VQA 333239JA1FJJ 371229JA7BEW
212289JA3QHR 250274JK3BLD 292255JH4GJR 333239JA2NQG 374228JH1QAX
212289JA8EIA 250274JL1XMN 292255JI2EMF 333239JA9GPG 375227JA1DM
212289JH3FUK 256273JA2FGL 292255JM1LPN 333239JL1OEC 375227JA2OLJ
217288JA2TBS 256273JA5NPV 297254JA1DDZ 337238JA4ZA 377226JH8BOE
217288JG0CQK 256273JF6DSZ 297254JA1WSK 337238JH0RVY 378225JA3MF
219287JH2SON 256273JN3SAC 297254JA3RQ 337238JI4WAO 378225JF7RJM
219287JI1PGO 260272JL2JVX 297254JA6CBG 337238JR1TNE 380224JA3EY
221285JR7MAZ 260272JR1JGA 297254JA8ZO 341237JA0LFV 380224JH1FNU
222284JA1VLK 262271JA2NNF 297254JH4HMG 341237JA1MZL 382223JH1UBK
222284JA6TMU 262271JE2UFF 297254JH8NBJ 341237JA8ALB 382223JK1AJX
222284JF1RYU 262271JH1AGU 297254JH9AUB 341237JH4RLY 382223JK1MZT
222284JH8GYP 265270JA8DRK 297254JK1GOK 341237JH4VDP 385221JG2LGM
226283JA7XBG 265270JA9IFF 306253JE3ENP 346236JA0LXP 385221JH1AEP
226283JF1NZW 265270JH1DGQ 306253JH1RGG 346236JF2OZH 387220JA1IRH
228282JG8FWH 265270JR3MTO 306253JH1WJR 346236JH1APZ 387220JA1KPH
228282JN1RQV 269269JE1DXC 309252JA5PUL 346236JH4ADK 389219JA9XBW
228282JR2LJO 270268JA4XH 310251JH1VUO 346236JK1UNZ 389219JR3QHQ
231281JA3ENN 270268JA8FFM 311250JA2NDQ 351235JA2JRG 391218JA1OVF
232280JA1RTX 270268JE2RDO 311250JA3CMD 351235JF1LMB 391218JE1BMJ
232280JE2DZC 270268JH1IED 311250JA8EOT 353234JA0GCI 391218JH0NOS
232280JE6TSP 274267JA1CZI 311250JH1JNR 353234JE4CIL 391218JH1RVQ
235279JA2VMU 274267JA5BGA 315249JA6GIJ 353234JI1GYC 391218JM3GXU
235279JJ6DGP 276266JF1LZQ 316247JF0JYR 353234JL6USD 396217JA2EJI
235279JR6FC 276266JF2WGN 316247JL3JTD 353234JO4CFV 396217JA3QOS
238278JE2LPC 276266JN3RBE 318246JA1SHE 358233JA1PTJ 396217JA4DHN
238278JP1NWZ 279264JA5XAE 318246JH1APK 358233JA2ITK 399216JH7LBE
240277JA0DIN 279264JE3EDJ 320244JA3EOP 360232JA7VEI 399216JH7LVK

[CHAL] WW JA USA DL EU --JA-- MX PH CW DIG SAT 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6 2 [HR] MX PH CW DIG  
DXCC ranking JA   
Created by DXSCAPE www.dxscape.com       updated on 2021/04/20 1616Z
40 Meters - 20 Apr 2021
   Data from ARRL www.arrl.org                                       page  3/5
401215JA8CJY 437201JH1ROJ 479189JH2AJY 521176JA2DHG 561162JA1BON
401215JE7BQR 437201JP1LRT 479189JJ1KXB 521176JH0OXS 561162JE1LPZ
401215JH8KFE 443200JA3WMS 483188JA1SGU 521176JJ2VLY 5631617M4AOE
401215JR3TOE 443200JA6AQA 483188JJ1OKK 524175JH1IZR 563161JA1GLE
401215JR5JAQ 445198JA1JYE 483188JK3GWT 525174JF7NNI 563161JA1GVT
406214JA1QIW 445198JA1XRA 483188JP1EWY 526173JA4HXF 563161JH8WXF
407213JA9CG 445198JE7BUH 487187JG1SWM 526173JA7EPO 563161JL4BSE
407213JM1GHT 445198JI1FXS 488186JA1IAZ 526173JL3RNZ 5681607L3SQL
409212JA3WLN 449197JA3BKP 489185JA2ACI 526173JR1EYB 568160JA0EVI
409212JF2QNM 449197JE1HRC 489185JA8RRF 530172JE3BIQ 568160JA1EMQ
409212JR3HZW 449197JF2VAX 489185JJ2KDZ 531171JA0GZZ 568160JA1VRY
4122117K3QPL 449197JH5HDA 489185JM1VRW 531171JA1HOM 572159JA9IWR
412211JA7KQC 449197JL2PQV 493184JA1OVD 531171JA4RED 572159JR4CZM
412211JA8BAR 454196JM1JIV 493184JA3BG 531171JL1GYZ 574158JH1VHU
412211JJ1BMB 455195JA3BXF 493184JG3KLF 531171JM1JZN 575157JA1EMK
416210JH1ERJ 455195JE1CTA 493184JL7BRH 536170JA1KRW 575157JA7JAA
416210JK1TCV 455195JI6IHG 497183JA0HC 537169JA3MIO 575157JA7XRO
416210JQ1YIW 455195JR6GIM 497183JA2KTP 537169JA3UNA 575157JR1XFS
419209JA4JLT 459194JA4JSV 497183JA9RT 537169JG3RWX 5791567N1GMK
419209JA6JNF 459194JH3GRO 497183JR7ILA 537169JH1ACA 579156JA1OQJ
421208JA1WTI 459194JH4CPC 501181JA2MNB 541168JA3BLN 579156JJ1IRS
421208JH7BKN 459194JI1MNT 501181JA7ASD 541168JE3GUG 579156JN3XEZ
423206JA0ED 463193JA1SDV 501181JE6UWU 541168JL3DGI 583155JH3GFA
424205JA0AXV 463193JH1EIG 501181JH0BQX 541168JP7FSO 583155JK1UVP
424205JA6NQT 463193JI3BFC 501181JP1SRG 545167JA6JYM 585154JA3AOP
424205JE3NWQ 466192JA4VLK 501181JR2PAU 545167JA6PNA 586153JA6BF
424205JH2AMN 466192JA7KE 507180JA0ADY 547166JA0CVC 586153JE4WOK
428204JA7FWR 466192JF2SKV 507180JH4GNE 547166JA1DIO 586153JK1EBA
428204JE2VLG 466192JH3PRR 507180JH7AJD 547166JG1WNO 586153JR1ATQ
428204JJ1KZZ 470191JE1VTZ 507180JO1LVZ 547166JH6WHN 5901527N2JZT
431203JA8LRG 470191JR0EQQ 511179JA0KJE 547166JJ1LID 590152JA1BDF
431203JE6LZN 472190JA1PUK 511179JA2BUR 552165JA2LHG 590152JA9LX
431203JH2PWY 472190JA4HAW 511179JA4CZM 552165JA4CSJ 593151JA7EU
431203JR4VEV 472190JA4VUQ 511179JH2NWP 552165JA4RTX 593151JE2RBK
435202JE8IGW 472190JA6GPR 511179JH6WDG 552165JH1FVE 593151JR1CAD
435202JH2AQI 472190JE2EBT 516178JA1SLS 552165JR4QZH 596150JA0JPD
437201JA4GXS 472190JH6WMJ 517177JA1FUI 557164JA3AVO 596150JF1MTV
437201JE1IBI 472190JR2CFD 517177JA2ODB 558163JA3EEM 596150JH1XFR
437201JE6ADE 479189JA8UIV 517177JA7BT 558163JM1HJG 596150JH3FCF
437201JG1OGM 479189JH1OGT 517177JE7KCI 558163JM7TKK 596150JP1GUW

[CHAL] WW JA USA DL EU --JA-- MX PH CW DIG SAT 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6 2 [HR] MX PH CW DIG  
DXCC ranking JA   
Created by DXSCAPE www.dxscape.com       updated on 2021/04/20 1616Z
40 Meters - 20 Apr 2021
   Data from ARRL www.arrl.org                                       page  4/5
601149JA0NPQ 637138JH1CTV 681128JA1TNL 720120JA6XXF 760109JA3MHV
601149JR1LZK 642137JA1VYW 681128JE1WZB 720120JA8ANQ 760109JA7FAS
6031487K1CPT 642137JA3VUI 681128JE8LWZ 720120JI1JMK 760109JA9BM
603148JH3SIF 642137JA7MAD 681128JG3KMT 724119JA9WMS 760109JI3CJP
6051477L4VYK 642137JA9APM 681128JH6CDI 724119JF2PZH 760109JO3GZH
605147JA1CC 642137JE4MHL 681128JR6LDE 724119JG3SUQ 7661087K3BKZ
605147JA5XPD 642137JH7IQQ 687127JN1BAH 724119JR0GXA 766108JA7NGE
6081467J1ABD 642137JO1MOS 687127JR1FCS 728118JA0BMS 766108JA8AQ
608146JA2CPD 649136JA5BZL 689126JA1PVX 728118JA0HXV 766108JP1GVC
608146JH1LMQ 649136JA6AVT 689126JA2DCN 728118JH3AEF 770107JA1DHY
611145JA0KJD 649136JH1OVY 689126JA2KGQ 728118JR1RCQ 770107JA1PRV
611145JH1LZU 649136JK1VXE 689126JA8GSN 728118JR4DHK 770107JA1QXC
613144JA1BJI 649136JL1MWI 689126JE1ARQ 733117JA5MOO 770107JA3PYC
613144JA1MOD 6541357N4OBV 689126JI4HKA 733117JA7HTJ 770107JH1HDD
613144JA1TD 654135JA7WKG 689126JM3XZC 733117JK1SAI 770107JM3APP
613144JH3FHQ 654135JE4FNC 689126JR1AHP 733117JO3RCK 776106JA1DEQ
613144JR1AHH 657134JE0EHE 689126JR7FYD 733117JR6GHN 776106JA2RP
618143JA1UOA 657134JN1NOP 698125JA4FKO 738116JA3XNH 776106JA3VQW
618143JF6AKS 657134JR3ADB 698125JA6UDI 738116JA9IPF 776106JH1GNU
618143JH7WQX 660133JA0PE 698125JH0AKV 738116JF3AHI 776106JH8DEH
618143JH8UQJ 660133JA1ERB 698125JL1BYZ 738116JI1UHZ 776106JJ1IDW
618143JN1MKU 660133JA1JYS 698125JN1RFY 742115JA0EBV 776106JJ2BLV
623142JA1CPU 660133JE7RJZ 698125JR0AMD 742115JA1CPN 783105JA2AMP
623142JA5ALE 660133JF1WLK 704124JA1EYN 742115JE3PCP 783105JA3RRN
623142JA7FVA 660133JN4FNZ 704124JA5CDL 742115JH0EXA 783105JH2WDT
623142JE5WJM 666132JA5PDS 704124JH2RMU 746114JA4DNC 783105JS3OSI
627141JA1SZN 666132JH0LME 704124JJ7XTV 746114JH1MQC 787104JA1VRU
627141JI1CYX 666132JH2ABL 704124JK1OTP 748113JA2HOL 787104JA8BOV
627141JK2VOC 666132JM1GYQ 709123JA2CXK 748113JA7TQK 787104JF1KML
630140JA0DBQ 666132JR7GBL 709123JA7MF 748113JK7UST 787104JH2AHZ
630140JA0DMV 671131JE2KSM 709123JE4IBA 748113JQ3EYO 787104JH4QKY
630140JA3GAK 671131JH8LEY 712122JH0NBN 752112JH1ESR 787104JK1VSL
630140JE1TNL 673130JA1KZP 712122JH9BZY 752112JS6SCC 787104JM1SMY
634139JA3ARM 673130JH0WYT 712122JJ1QUV 754111JA1ASO 787104JO1QZI
634139JA6CDA 673130JN6CYC 712122JM1GAW 754111JH2CYU 795103JA2XKM
634139JF1KIG 673130JQ1PCX 712122JO1CRA 754111JH3PTC 795103JA3EYO
637138JA1PS 677129JA9EEH 717121JA0BES 754111JM1ESG 795103JA4DUD
637138JA6MWF 677129JE7OEC 717121JF4HDR 758110JQ1VNM 795103JA7WQJ
637138JE8KGH 677129JI1VVB 717121JK7LXU 758110JR1QLM 795103JE8VZK
637138JG2NXV 677129JJ1BDX 720120JA6WIF 760109JA1DXR 795103JH1AWJ

[CHAL] WW JA USA DL EU --JA-- MX PH CW DIG SAT 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6 2 [HR] MX PH CW DIG  
DXCC ranking JA   
Created by DXSCAPE www.dxscape.com       updated on 2021/04/20 1616Z
40 Meters - 20 Apr 2021
   Data from ARRL www.arrl.org                                       page  5/5
795103JH5OTE                
795103JO3WHB                
803102JA1DFQ                
803102JA6JIG                
803102JA7MWC                
803102JE1COB                
803102JL6IPK                
803102JR1HYA                
803102JR7CDI                
810101JA1ITJ                
810101JA3PRM                
810101JA5EEU                
810101JD1BLY                
810101JE6RIJ                
810101JF2OHQ                
810101JH1FRW                
810101JH3FEN                
810101JL1KFR                
810101JR6GV                
8201007L2VYT                
820100JA2KPW                
820100JE2SOY                
820100JG5DHX                
820100JH0AWC                
820100JK1JAS                
820100JO1VRV                
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   


DXSCAPE-300.gif

1320076
Copyright (c) 2014- JA4PXC